Blindfriendly Utorok 22. 10. 2019 | Meniny má Sergej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Účasť verejnosti na rozhodovaní


 
1. Nachádzajú sa na oficiálnej internetovej stránke informácie ako pripomienkovať návrhy VZN? áno link
2. Je na stránke VÚC možné sledovať legislatívny proces k schvaľovaným nariadeniam vrátane pripomienok občanov? nie ,6 pripomienok
3. Sú na oficiálnej internetovej stránke zverejnené video záznamy alebo zvukové záznamy z rokovania zastupiteľstva z rokov 2017 a 2016? videozáznamy link
4. Dá sa zasadnutie zastupiteľstva sledovať cez online vysielanie? áno link
5. Má samospráva prijatý dokument, ktorý umožňuje prístup verejnosti na zasadnutia komisií bez nutnosti predchádzajúceho schvaľovania ich členmi?

nie

podľa Rokovacieho poriadku komisií je rokovanie neverejné, o účasti obyvateľov samosprávneho kraja na zasadnutí komisie rozhoduje predsedajúci, pokiaľ členovia komisie si nevyhradili o tejto otázke hlasovať uznesením

6. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné)

nie

podľa Rokovacieho poriadku sa o vystúpení občana na rokovaní zastupiteľstva musí uzniesť nadpolovičná väčšina poslancov, vystúpenie je limitované na tri minúty

7. Ponúka samospráva na internete nástroj na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky občanov? nie
8. Má samospráva prijatý dokument upresňujúci podrobnosti o konaní referenda? nie
9. Využíva VÚC nástroje participatívneho rozpočtovania a informuje o nich na internetovej stránke? nie