Blindfriendly Štvrtok 14. 11. 2019 | Meniny má Irma Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja

Lesy na území Bratislavského samosprávneho kraja sú zdrojom zdravia a oddychu pre obyvateľstvo a záujem o ich ochranu rastie spolu s rastúcim záujmom o rekreáciu a cykloturistiku v prírodnom prostredí. Lesy súčasne ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre živočíchy a rastliny. Pre všetky tieto mimoprodukčné funkcie lesov je nutné ich chrániť a zároveň sa sústavne a plánovite starať o ich zveľadenie, hospodáriť v nich podľa zásad trvalo udržateľného hospodárenia tak, aby sa zlepšovala ich funkčnosť a maximalizovalo sa dosahovanie pozitívnych efektov samotného hospodárenia a plnenie mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva, podpore zamestnanosti a rozvoji cestovného ruchu.

 

Dňa 24.4.2018 prijalo Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dokument „Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja“, ktorého signatárom je 33 primátorov miest, starostov mestských častí Bratislava, starostov obcí  Bratislavského samosprávneho kraja a 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v BSK a formou vyhlásenia sa doteraz k Memorandu pridalo mesto Malacky, obec Vysoká pri Morave, mestská časť Bratislava – Ružinov, 2 občianske združenia a 9 fyzických osôb.
Cieľom Memoranda  je trvalo udržateľné  lesné hospodárstvo v lesných celkoch a podporovať rozvoj a ochranu lesov a tým chrániť povrchové a podzemné zdroje vody na území Bratislavského samosprávneho kraja a pracovať v prospech obyvateľov tak, aby mohli lesy využívať na rekreáciu, šport, cykloturistiku a ekologickú výchovu a neboli pri tom ohrozovaní negatívnymi dôsledkami lesohospodárskej činnosti. Memorandunem je otvorené možnosti prístupu formou vyhlásenia aj ďalším signatárom.