Blindfriendly Piatok 19. 4. 2019 | Meniny má Jela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Bruseli rezonovala problematika poskytovania sociálnych služieb

Starostlivosť o mentálne postihnutých, zapájanie zdravotne ťažko postihnutých ľudí do pracovného života, práca s autistami či pomoc obetiam domáceho násilia. Tieto a mnohé ďalšie témy boli predmetom pracovných stretnutí podpredsedníčky BSK Gabrielly Németh a riaditeľky odboru sociálnych vecí BSK Michaely Šopovej v Bruseli. Pracovná návšteva Bruselu priniesla množstvo podnetov na zlepšenie podmienok pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc samosprávy.

 
Prvé zo stretnutí sa uskutočnilo na pôde inštitútu COCOF. Správa COCOF pozostáva zo šiestich riaditeľstiev, medzi ktoré patrí aj riaditeľstvo zamerané na pomoc hendikepovaným osobám (SFHOZ). SFHOZ zasahuje buď priamo v individuálnych prípadoch francúzsky hovoriacich osôb s hendikepom, alebo pomáha frankofónnym inštitúciám mesta Brusel.
 
"Belgická vláda v týchto dňoch pripravuje novelu zákona o poskytovaní sociálnych služieb. Podobný proces čaká aj Slovensko. Verím, že novelizácia zákona o sociálnych službách, ktorú pripravuje MPSVaR SR, bude v sebe zahŕňať podobné progresívne prvky ako belgický model," poznamenala Michaela Šopová.
 
Dôležitým bolo stretnutie s Christelle Ninforge, ktorá zastupuje organizáciu SUSA, ktorá pomáha ľuďom postihnutým autizmom. Podobne sa o autistov starajú zariadenia, ktoré pôsobia v Bratislavskom samosprávnom kraji.
 
"Musíme sa zamyslieť nad tým, že aj keď naše organizácie poskytujú pomoc ľuďom postihnutým autizmom, neexistuje u nás zariadenie, ktoré by sa orientovalo výlučne na pomoc deťom do troch rokov so zdravotným postihnutím a ich rodičom. Budeme sa zaoberať otázkou podpory vzniku takýchto služieb," povedala Gabriella Németh.
 
Ďalším podnetným stretnutím bolo rokovanie s koordinátorkou Platformy pre domáce násilie Carolle Moné. Táto platforma v Bruseli momentálne poskytuje 24 lôžok  pre ženy a deti, ktoré zažívali domáce násilie. Aj Bratislavská župa vyvíja aktivity na pomoc ľuďom s týmto problémom. Ako jediná z ôsmich samosprávnych krajov vytvorila pracovnú skupinu a odborný materiál, ktoré sa problematike venujú.
 
"Domáce násilie páchané na ženách je problémom, ktorý nesmie ostať nepovšminutý. Bratislavská župa vytvorením pracovnej skupiny a jej činnosti chce domáce násilie aktívne riešiť. V pláne je vytvorenie bezpečného ženského domova a iných podporných služieb, ktoré budú slúžiť ženám, na ktorých je páchané domáce násilie,“ dodala Šopová.
 
Pracovná návšteva Bruselu bola veľmi prínosná, o čom svedčí aj prísľub predstaviteľov Bratislavskej župy, že podobné stretnutia sa uskutočnia v budúcnosti aj na Slovensku.