Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V DSS Sibírska rozvíjajú rečový prejav klientov pomocou špeciálnej komunikačnej tabuľky

 V Domove sociálnych služieb (DSS) Sibírska, ktoré je v pôsobnosti Bratislavského kraja, rozvíjajú komunikačné zručnosti klientov s narušenou komunikačnou schopnosťou.

 
Cieľom projektu s názvom „Pocit – Myšlienka – Hlas“ je tiež zlepšiť zrozumiteľnosť rečového prejavu a vyjadrovanie emocionálnych potrieb klientov. Využíva sa na to špeciálna komunikačná tabuľka zakúpená v USA. Do procesu sú zapojení klienti, terapeuti aj rodičia. „Cieľom projektu je skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v Bratislavskej župe. Verím, že aj vďaka tomuto špeciálnemu prístroju budú robiť klienti výrazné pokroky vo vyjadrení a zvyšovaní svojej samostatnosti,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Podľa riaditeľa DSS Sibírska Pavla Komrsku obsahuje komunikačná tabuľka Spring Board Lite software s niekoľkými stovkami kreslených symbolov, má možnosť nahratia hlasových výstupov, vytvorenia fotoalbumu a tiež má MP3 prehrávač. „Klienti pomocou elektronickej komunikačnej tabuľky vytvárajú elektronickú formu komunikácie, ktorá umožňuje prenos myšlienky, pocitu – do elektronickej podoby s použitím reálnych fotografií a reálnych hlasových výstupov,“ priblížil riaditeľ. Ako ďalej pokračoval, obrazovka komunikačnej tabuľky je dotyková, preto ak klient napr. stlačí fotografiu „počítač“, zvukový výstup povie slovo „počítač“. „Je to pre klienta ucelený obraz situácie, ktorú chce prežiť a dáva tým okoliu najavo svoju potrebu,“ vysvetlil Pavel Komrska. Napr. klient Michal, má svoju obrazovku rozdelenú na 8 častí a má v nej zatiaľ tieto pre neho dôležité denné akcie - Jedlo, Hygiena, Moja izba, Činnosti, Voľné aktivity. Tie si môže následne otvárať a vyberať – kde chce ísť, s kým a pod.
 
Projekt podporil Nadačný fond Telekom pri Nadácii Intenda, finančne prispel aj DSS Sibírska.