Blindfriendly Sobota 18. 1. 2020 | Meniny má Bohdana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Gente si pedagógovia vymieňali skúsenosti v oblasti marketingu

 Marketing, moderné techniky predaja v obchode a ich implementácia do vzdelávania pre obchodných pracovníkov. V tomto duchu sa v dňoch 27. júna až 3. júla 2010 v belgickom meste Gent nieslo stretnutie zástupcov pedagogických pracovníkov zo Slovenskej republiky, Českej republiky a Belgicka.

 

Jednotlivé krajiny zastupovali pedagógovia zo SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča na Sklenárovej v Bratislave, Střední škola obchodní z Českých Budějovic a belgického vzdelávacieho centra Campus Gent, Syntra Midden Vlaanderen.
Cieľom medzinárodného projektu bola výmena skúsenosti medzi zúčastnenými stranami v oblasti moderného marketingu s prepojením na moderné techniky predaja a ich implementácia do výchovno - vzdelávacieho procesu v jednotlivých školách. Projekt sa konal pod záštitou vzdelávacieho centra Campus Gent, Syntra Midden Vlaanderen s lektormi Patrik de Paep a Philip Van Bost. Slovenskú republiku zastupovali Ing. Eva Púčiková, Ing. Iveta Šoltésová, Ing. Beáta Šoošová a Ing. Zuzana Slaninová.
Témami vzdelávania boli:

  • Moderné techniky predaja
  • Aranžovanie výkladov
  • Názorné techniky obchodovania.

K skupine pedagógov zo SR a ČR sa 30.6.2010 pridali aj riaditeľky zúčastnených škôl a zástupcovia ich zriaďovateľov. Za BSK to bola pani PhDr. Gabriela Németh, ktorá vo svojom vystúpení predstavila Bratislavský kraj. Úvod prezentácie patril prírodným krásam a kultúrnym pamiatkam kraja. V hlavnej časti prezentácie oboznámila pani Németh prítomných so školským systémom na Slovensku. Záver patril aktivitám a úspechom SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča v Bratislave.
Slávnostného odovzdávania certifikátov účastníkom projektu sa okrem vyššie menovaných zúčastnili pani Jana Krejsová, podpredsedníčka juhočeského kraja, Ing. Jarmila Benýšková, riaditeľka SŠO, predstavitelia flámskej vlády pán Roland Waeyaert, predstavitelia centrály i regionálnej vzdelávacej inštitúcie Syntra pán riaditeľ Bernard Strosse, Ing. Adriana Lehotská a ďalší.
Účastníci projektu odchádzali zo školenia plní dojmov a s informáciami, ktoré budú prínosom aj pre žiakov vo výchovno - vzdelávacom procese.