Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V kraji pribudne 37 km nových cyklotrás

 Bratislavský kraj v spolupráci s občianskym združením SLOMBA (Slovenská asociácia horských cyklistov na Slovensku) vybuduje takmer 37 kilometrov nových cyklotrás. Nové cyklochodníky buduje župa v rámci koncepcie rozvoja cyklotrás v BSK, napoja sa aj na cyklomost Devínska Nová Ves – Schlosshof. Cyklistické chodníky pribudnú v lokalite Devínske Karpaty v CHKO Malé Karpaty a v ochrannom pásme NPR Devínska Kobyla, ktoré sú s 2. a 3. stupňom územnej ochrany. Súhlas vydal Krajský úrad životného prostredia v Bratislave.

 
„Trasy sú navrhnuté tak, aby maximálne rešpektovali ochranu prírody a krajiny. Niektoré úseky budú najmä pre náročných cyklistov. Vybudovaním nových cyklotrás sa prepoja mestské časti Dúbravka, Karlova Ves, Dlhé Diely, Devín, Devínska Nová Ves s medzinárodnou cyklotrasou EuroVelo 13, s Cyklomostom v Devínskej Novej Vsi a dolnorakúskymi cyklotrasami,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, navrhované cyklotrasy v masíve Devínskej Kobyly rešpektujú hranice štátnych prírodných rezervácii. Väčšinou ide o široké lesné cesty, ktoré využívajú cyklisti na horskú cykloturistiku. „Vybudovaním cyklotrás na celom území masívu Devínskej Kobyly sa docieli regulovaný a kontrolovaný pohyb cykloturistov na tomto území, a zároveň sa predíde zbytočným stretom medzi cyklistami a ostatnými návštevníkmi tejto oblasti,“ dodal župan Pavol Frešo.
 

Vybudovanie cyklotrás bude financované z projektu Perimost, náklady predstavujú cca 3-tisíc €. Počíta sa s vybudovaním nových cyklotrás, vyznačením cyklochodníkov, osadením cyklosmerovníkov a informačného panelu - cyklomapy na Dúbravskej hlavici.