Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[28. 2. 2018 15:41:00]

V obci Most pri Bratislave sa bude rekonštruovať vodovod

 Obyvateľov Mostu pri Bratislave ako aj vodičov prechádzajúcich cez túto obec čaká od pondelka 5. marca 2018 rekonštrukcia vodovodu a z toho dôvodu aj následné obmedzenie dopravy. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp.

 
BSK: V obci Most pri Bratislave sa bude rekonštruovať vodovod
Obyvateľov Mostu pri Bratislave ako aj vodičov prechádzajúcich cez túto obec čaká od pondelka 5. marca 2018 rekonštrukcia vodovodu a z toho dôvodu aj následné obmedzenie dopravy. Celková dĺžka rekonštrukcie verejného vodovodu v obci Most pri Bratislave – Bratislavská ulica je 2 234 m a je rozdelená na 6 etáp.
 
1. etapa v dĺžke 414 m sa začne v pondelok 5. marca 2018 a skončí 6. apríla 2018. Trasa realizácie povedie po pravej strane v smere od Bratislavy od bývalého výskumného ústavu v zelenom páse, pokračovať bude cez  ulicu  Krátku, následne poza benzínovú stanicu ČS Most až po rodinný dom  č. súp. 529.
 
2. etapa bude nasledovať 6. apríla 2018 pri  rodinnom dome č. súp. 529  a potrvá do 20. mája 2018. Od rodinného domu č. súp. 529 pravostranne v zelenom páse pôjde až po rodinný dom súp. č.   128, kde prejde popod cestu na ľavú stranu a pokračovať bude v chodníku až po zdravotné stredisko. Koniec tohto 238 m úseku bude pri odbočení z ulice Bratislavskej na ulicu Športovú
     
3. etapa v dĺžke 427 m sa začne 21. mája 2018 pri odbočení z ulice Bratislavskej na ulicu M. R. Štefánika a ukončená bude 10. júla 2018 na križovatke ulice Bratislavská a ulice Záhradná. Trasa realizácie povedie po ľavej strane v smere od Malinova.
 
4. etapa je plánovaná počas letných školských prázdnin od 11. júla 2018 do 2. septembra 2018. 357 m dlhý rekonštruovaný úsek sa začne sa na križovatke ulice Bratislavská a Záhradná a končiť bude na križovatke ulíc Bratislavská a Družstevná. Realizovaná trasa pôjde po pravej strane v smere od Malinova. Pri realizácii tejto 4. etapy bude doprava riadená semaformi, ktoré budú umiestnené na Bratislavskej ulici zo smeru od Malinova, na ulici Nálepkovej zo smeru od Studeného a taktiež na ulici Bratislavskej v smere do Studeného.  V smere od Studeného nebude možné odbočiť na ypsilonovej križovatke v smere na Malinovo a opačne, t. j. v smere od Malinova nebude možné odbočiť na Studené.
 
V 5. etape sa plánuje rekonštruovať 428 m dlhý úsek a v 6. etape sa potom dokončí ďalších 370 m. Obidve sa budú realizovať v termíne od 3. septembra 2018 do 23. decembra 2018. Začiatok bude na križovatke ulíc Bratislavská a Družstevná a koniec pri odbočení z Bratislavskej ulice na ulicu Športovú. Trasa realizácie pôjde po pravej strane v smere od Malinova.
 
Pri realizácii stavby bude doprava cez obec riešená obmedzením rýchlosti na 20 km/h. Umiestnené signalizačné zariadenia – semafóry budú nastavené tak, aby viac vozidiel v rannej špičke prešlo smerom do Bratislavy (v čase od 6:00 do 9:00) a v poobednej dopravnej špičke (od 15:00 do 19:00) zasa z Bratislavy.
 
Počas celého obdobia rekonštrukcie verejného  vodovodu bude cez obec zákazovými dopravnými značkami zamedzený prejazd nákladných automobilov v smere od Bratislave, od Malinova a  od Studeného, okrem vozidiel stavby a vozidiel spoločností, ktoré majú v obci Most pri Bratislave sídlo.
 
Počas celej doby rekonštrukcie vodovodu bude dopravným značením zamedzený vjazd na miestne komunikácie: Športová, Limbová, Školská a Poľná. Toto opatrenie má zamedziť neželaným prejazdom po miestnych komunikáciách, ktoré nemajú dostatočné parametre aby mohli byť použité ako obchádzková trasa.
 
Počas rekonštrukcie vodovodu bude zabezpečená premávka spojov Slovak Lines a SAD Dunajská Streda. V prípade 4. etapy ak bude rekonštrukcia prebiehať v úseku riadeného semaformi kde sú umiestnené zastávky Slovak Lines, budú zastávky posunuté mimo tento úsek a budú označené mobilnými označníkmi. V prípade že to nebude možné, bude nevyhnutné dočasne zástavku zrušiť bez náhrady. 
 
Prosíme cestujúcu verejnosť a vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu – rekonštrukciu vodovodu. V roku 2018 bude dopravná situácia v obci Most pri Bratislave ako aj v širšom okolí ovplyvnená viacerými stavbami, najmä výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, preto bude potrebné časový harmonogram, najmä v ranných hodinách prispôsobiť týmto skutočnostiam.