Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V Rači obnovili za eurofondy škôlky, denný stacionár aj námestie

 V bratislavskej mestskej časti Rača obnovili za eurofondy tri škôlky, základnú školu, vybudovali denný stacionár a revitalizujú aj námestie. Projekty v celkovej hodnote za takmer 2,160 milióna € sú realizované v rámci Operačného programu Bratislavský kraj v rámci Integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí (ISRMO). Počas župného štvrtka boli projekty skontrolovať zástupcovia BSK aj Rače.

 
„Mnohé objekty si už vyžadujú rekonštrukciu, preto som rád, že sa mestskej časti na ne podarilo získať eurofondy. Modernizáciou zariadení sa totiž zvyšuje kvalita života obyvateľov Rače, vzniká bezpečné a tvorivé prostredie jednak pre výchovu a vzdelávanie detí ale aj na oddych, šport a aktívne trávenie voľného času,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Zároveň dodal, že v odbornom hodnotení bolo na týchto šesť projektov schválených takmer 2,160 milióna €, no verejným obstarávaním sa to podarilo znížiť na 1,6 milióna €, jedno verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa ešte prebieha.
 
Materské školy na Plickovej 16, Gelnickej 34 a Tbiliskej 2 sú zrekonštruované zvonka aj zvnútra, objekty sú zateplené, prístupy bezbariérové, vymenili sa podlahy, obklady stien, zdravotechnika aj elektroinštalácia. V škôlke na Plickovej je tiež zrekonštruované ihrisko, pribudli hracie prvky, mobiliár, lavičky, stoly, opravili sa spevnené plochy a urobili terénne a sadové úpravy, nový je trávnik a orgován. „Napriek tomu, že máme veľmi obmedzené možnosti čerpať eurofondy, toto sú veľmi dobré príklady, ako z toho mála môžeme vyťažiť maximum. A teší ma to o to viac, že je to práve pre deti, lebo problém s materskými škôlkami je v Bratislavskom kraji dlhodobý a známy,“ poznamenal riaditeľ Odboru komunikácie a propagácie Peter Húska. Na obnovu základnej školy na Tbiliskej 4 prebieha v súčasnosti verejné obstarávanie na zhotoviteľa. V objekte sa počíta s rekonštrukciou všetkých hygienických zariadení, obkladov, dlažby, zdravotechnických zariadení, elektroinštaláciou, podláh, vybudujú sa bezbariérové vstupy, opravia exteriérové schody a budova sa zateplí.
 
Na Plickovej ulici je vybudovaný aj nový Denný stacionár pre seniorov, ktorý je prvým zariadením, čo poskytuje sociálne služby v pôsobnosti mestskej časti Rača. Vzniklo v budovách, ktoré neboli využívané, tie sa zrekonštruovali. O klientov zariadenia sa budú starať odborní zamestnanci v pracovných dňoch od 6:30 do 17:00, v zariadení budú mať zabezpečené aj stravovanie.
 
V rámci balíka projektov sa revitalizuje aj Karpatské námestie, kde budú chodníky a spevnené plochy bezbariérové, pribudne 29 nových lavičiek, 32 sedacích segmentov, 14 odpadkových košov, pergola, opory pre vinič, upraví sa verejná zeleň, vysadia ovocné stromy aj krovité porasty. Súčasťou projektu je aj ihrisko s multifunkčným využitím, jeho rozmery budú 18x25 metrov, povrch bude z umelého trávnika s čiarovaním pre minifutbal, volejbal a streetbal, po celom obvode budú osadené mantinely do výšky jedného metra, tiež bránky a streetbalové konštrukcie. Okrem toho sa zrekonštruuje verejné osvetlenie.