Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

V zariadení kraja otvorili nové oddelenie s možnosťou bezodkladného prijatia

 V zariadení sociálnych služieb Gaudeamus - zariadenie komunitnej rehabilitácie, ktoré je v pôsobnosti Bratislavskej župy, otvorili nové oddelenie s možnosťou bezodkladného prijatia.

 
„Hlavným cieľom projektu je inovovať a skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb v Bratislavskej župe prostredníctvom bezodkladného poskytnutia sociálnej služby občanom, ktorých život alebo zdravie je vážne ohrozené,“priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Ide o poskytnutie sociálnej služby občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, a u ktorých by bez okamžitej pomoci mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia alebo života.  Sociálna služba sa bude poskytovať na dobu určitú, po dobu prekonania resp. vyriešenia nepriaznivej sociálnej situácie. Novootvorené oddelenie bude mať kapacitu 20 miest.
 
Tento dvojročný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia pod názvom „Gaudeamus-poskytovateľ inovovanej skvalitnenej služby bezodkladného prijatia v BSK. Celkové náklady predstavujú 134 948 €, spolufinancovanie 5% vo výške 7 102 € zabezpečuje Bratislavský kraj. Súčasťou projektu sú aj špeciálne súbory školení pre personál.