Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Verejní a neverejní poskytovatelia hovorili o kvalite sociálnych služieb

 110 zástupcov verejných aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb v Bratislavskej župe hovorilo o potrebách ľudí so zdravotným znevýhodnením a o sociálnych službách, ktoré im poskytujú.

 

Seminár, ktorý bol zameraný na podmienky kvality sociálnych služieb, sa konal v piatok v priestoroch Úradu BSK. Cyklus vzdelávacích seminárov pre zamestnancov pracujúcich v oblasti sociálnych služieb realizuje Bratislavská župa v súlade s „Koncepciou rozvoja sociálnych služieb v kompetencii BSK“. „Seminár bol príležitosťou, aby sa zástupcovia župy poďakovali všetkým, ktorí svojou prácou a skúsenosťami prispeli k tvorbe materiálu o podmienkach kvality sociálnych služieb v kompetencii Bratislavského kraja,“ priblížila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. Na príprave materiálu sa podieľali zástupcovia verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, pracovníci odboru sociálnych služieb Úradu BSK a prijímatelia sociálnych služieb.

Seminár bol tiež pozvánkou pre všetkých poskytovateľov sociálnych služieb v kompetencii kraja na spoločnú cestu k zvyšovaniu kvality sociálnych služieb. Prijatie „Podmienok kvality sociálnych služieb v kompetencii BSK“ poslancami krajského zastupiteľstva bol prvým krokom na tejto ceste, inšpiráciou pre tie ďalšie boli aj príspevky PhDr. Soni Holúbkovej, Doc. PhDr. Slavomíra Krupu a Mgr. Michaely Šopovej. V prednáškach zaznelo, že prijímatelia sociálnych služieb vkladajú každodenne dôveru a veľkú mieru kontroly nad svojim životom do rúk zamestnancov zariadení sociálnych služieb. „Sme presvedčení, že nadišiel čas začať im tú dôveru vracať späť do ich vlastných rúk. Rešpekt k prijímateľovi sociálnych služieb, k jeho potrebám a rozhodnutiam je hlavným pilierom Podmienok kvality sociálnych služieb v Bratislavskom kraji,“ doplnila podpredsedníčka Gabriella Németh.