Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Viedenská električka vďaka partnerom zachránená

 Vďaka finančnej podpore Bratislavského samosprávneho kraja a Bratislavského okrášľovacieho spolku sa osud lokomotívy GANZ Eg 6 bratislavského úseku Viedenskej električky nestane stratenou minulosťou.

 

Spojením tejto podpory a finančnej zbierky, ktorú realizuje Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, sa Slovensko dočká návratu významnej technickej pamiatky – „stratenej Bratislavčanky“. Predpokladaná kúpna cena lokomotívy predstavuje 10 000 €, náklady na prevoz sú cca 4 000 €. Cena za rekonštrukciu lokomotívy do vystavovateľnej podoby je cca 10 000 €. Počíta sa s úpravou konštrukciu lokomotívy, súčasťou toho bude odstránenie hrdze, drobné opravy, obnovenie pôvodného náteru tmavozelenej farby, oprava interiéru do historickej podoby. Po tejto etape bude lokomotíva pripravená slúžiť ako exponát pre verejnosť. V druhej časti rekonštrukcie, čo si vyžiada ďalšie financie, budú vykonané úpravy smerujúce k plnej funkčnosti lokomotívy. Po jej kompletnej oprave bude možné lokomotívu využívať na jazdách pri špeciálnych príležitostiach.

Podľa bratislavského župana Pavla Freša sú dva kľúčové dôvody, prečo zachrániť túto historickú električku. „Prvý je historický, kedy si pripomenieme, že koľajová doprava má už skoro 100-ročnú tradíciu v rámci Bratislavy. Bolo to niečo, čo doslova spájalo vtedajšie Rakúsko-Uhorsko a neskôr Československo s Rakúskom,“ povedal župan. Zároveň poznamenal, že aj v súčasnosti naberá cezhraničná spolupráca na dôležitosti, čo vidieť na viacerých projektoch. Druhým dôvodom je podľa Pavla Freša aktuálny „zápas“ ministerstva dopravy, župy a hlavného mesta o stovky miliónov eur práve na koľajovú dopravu v rámci kraja a mesta. Táto doprava pôjde podľa neho po veľmi obdobných tratiach, ako chodila historická električka. „Bratislavčanov sa veľmi dotýka, aby existovala koľajová doprava v Petržalke, aby koľajová doprava ako celok bola rozumnou alternatívou voči individuálnej doprave,“ dodal. Župa zvažuje možnosť použiť na opravu električky eurofondy v rámci cezhraničnej spolupráce.

Predseda OZ Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy Michal Milata tiež poukázal na to, že pre Bratislavu boli v tom čase zostrojené dve špeciálne električky alebo lokomotívy. „Jedna je v rakúskom múzeu a druhú chceme zachrániť, odkúpiť a následne zrekonštruovať,“ priblížil.

Elektrická lokálna železnica Bratislava - Viedeň bola v prevádzke v rokoch 1914 – 1945 a dotvárala neopakovateľnú charizmu Bratislavy. Po zániku lokálnej dráhy sa dve špeciálne vyrobené vozidlá pre bratislavský úsek, GANZ Eg 5 a 6, dostali do Rakúska. Lokomotíva GANZ Eg 6, slúžila svojmu pôvodnému účelu ešte tento rok a do dôchodku odišla vo výbornom stave. Súčasný majiteľ, firma Stern a Hafferl, sa ju napriek tomu rozhodol ponúknuť na predaj alebo zošrotovanie.

Klubu priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy sa pri získavaní prostriedkov na záchranu lokomotívy stretol s veľkým ohlasom, ktorý presiahol hranice Slovenska. Spolu s partnermi plánuje lokomotívu doviesť do Bratislavy, zrekonštruovať do pôvodnej podoby a prinavrátiť verejnosti.

Klub sa aj naďalej obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri získavaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu lokomotívy GANZ Eg 6. Pomôcť záchrane legendárnej električky je možné prispením ľubovoľnej čiastky na účet 0635505694/0900, variabilný symbol: 1914.