Blindfriendly Streda 23. 10. 2019 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Voľby do samosprávych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška vyhlásil 2. júla 2009 termín konania volieb do orgánov samosprávnych krajov. Predsedu a poslancov teda budeme voliť 14. novembra, v prípade potreby bude druhé kolo 28. novembra. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na júnovom zasadnutí na návrh predsedu Vladimíra Bajan odsúhlasili zníženie počtu poslancov BSK z 50 na 44 (v prvom volebnom období ich bolo 46) a zvýšenie počtu volebných obvodov z 8 na 18. Cieľom tejto zmeny je väčšia konkurencia kandidátov a priblíženie výkonu mandátu k občanom tým, že každý poslanec bude mať na starosti menšie územie.

 
  • Volebná komisia samosprávneho kraja
    Do volebnej komisie samosprávneho kraja deleguje najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja, čiže aspoň v 6 (šiestich) volebných obvodoch. Posledným dňom lehoty je tak 05.10.2009.  Mená a priezviská zástupcu a jeho náhradníka s uvedením ich adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie, čiže predsedovi BSK. Delegovanie člena a náhradníka je tak možné zrealizovať osobne do podateľne Úradu BSK, resp. poštou na adresu Úradu BSK. Posledný deň lehoty však zásielka už musí byť doručená na Úrade BSK.
  • Obvodná volebná komisia
    Do obvodnej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom konania volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode. Posledným dňom lehoty je tak 15.10.2009. Mená a priezviská zástupcu a jeho náhradníka s uvedením ich adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. Delegovanie člena a náhradníka je tak možné zrealizovať osobne do podateľne Úradu BSK, resp. poštou na adresu Úradu BSK. Posledný deň lehoty však zásielka už musí byť doručená na Úrade BSK.
 
UPOZORNENIE:
 
Splnomocnenci politických strán pri odovzdávaní kandidátnych listín oznámia zapisovateľovi volebnej komisie BSK aj svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, telefonický a mailový kontakt. Splnomocnenci politických strán budú po registrácií kandidátnych listín telefonicky kontaktovaní, aby si prevzali rozhodnutia o registrácii, respektíve o odmietnutí registrácie. Podobne tak je potrebné nahlásiť aj kontaktné údaje členov a náhradníkov volebnej komisie BSK, ako aj členov a náhradníkov obvodných volebných komisií.
 
 
Vyhl'adávanie: