Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vedúca/vedúci úseku zdravotnej starostlivosti

Riaditeľka Domova sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Vedúca/vedúci úseku zdravotnej starostlivosti

 

Požadované predpoklady:
- VŠ I. alebo II. stupňa odbor ošetrovateľstvo
- Špecializácia v jednom zo špecializačných odborov: ošetrovateľská starostlivosť, komunitné ošetrovateľstvo, ošetrovateľstvo v psychiatrii, v pediatrii alebo vo vnútornom lekárstve
- Prax s prácou s ľuďmi so zdravotným postihnutím minimálne 5 rokov
- Prax v riadení pracovného tímu vítaná
- Bezúhonnosť
Náplň práce:
- Komplexné zabezpečovanie prác na Úseku zdravotnej starostlivosti
- Samostatná odborná ošetrovateľská práca v zariadení sociálnych služieb, vrátane podielu na organizovaní, koordinovaní a kontrole ošetrovateľskej starostlivosti
- Vyhodnocovanie individuálnych ošetrovateľských plánov
- zostavovanie plánu služieb a rozpis práce zamestnancov Úseku zdravotnej starostlivosti
Termín nástupu: od 1. júna 2017, prípadne dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Zoznam požadovaných dokladov:
- Prihláška do výberového konania
- Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností
- Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
- Čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
- Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Informácie o výberovom konaní:
Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – vedúca/vedúci úseku zdravotnej starostlivosti – neotvárať“ najneskôr do 12. mája 2017 do 16.00 hod. na adresu:
DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých
Lipského 13
841 01 Bratislava

Kontaktná osoba: Edita Kruzslíková - riaditeľka
Tel: 0903 421 219, mail: kruzslikova@dsspkm.sk