Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výberové konanie na pozíciu projektového manažéra Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Budapešti

Riadiaci orgán – Národná rozvojová agentúra Maďarska v súčinnosti s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu projektového manažéra Spoločného technického sekretariátu so sídlom v Budapešti.

 

Bližšie informácie sú zverejnené v prílohe, na portáli Ministerstva výstvavby a regionálneho rozvoja SR, prípadne ich možno získať na tel. čísle: 02/58 317 496 – MVRR SR, odbor cezhraničnej spolupráce.
 
Viac informácií:
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26
Tel.: +421 (0) 2 583 17 111
e-mail: informacie@build.gov.sk

 

Súvisiace dokumenty