Blindfriendly Pondelok 22. 7. 2019 | Meniny má Magdaléna Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vyhlásenie 1. výzvy programu INTERREG V-A SK-AT

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko vyhlásilo dňa 09.12.2016 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu. Ide o otvorenú výzvu, t.j. žiadosti o nenávratný finančný príspevok (žiadosti o NFP) sa predkladajú v rámci jednotlivých kôl až do vyčerpania finančných prostriedkov programu. Uzávierka tohto kola výzvy je 28.02.2017. Úplné, riadne a v zmysle pokynov RO predložené žiadosti o NFP budú predložené Monitorovaciemu výboru v júni 2017.

 

Základné dokumenty pre žiadateľov (najmä formulár žiadosti o nenávratný finančný príspevok, detailný rozpočet, príručka pre žiadateľov, pravidlá oprávnenosti, Dohoda o spolupráci partnerov ako aj Zmluva o poskytnutí NFP a iné) sa nachádzajú v časti Download.na stránke programu www.sk-at.eu
Pre viac technických informácií prosím kontaktujte Spoločný sekretariát alebo Riadiaci orgán. Pre bližšie informácie ohľadne tematického zamerania kontaktujte Mgr. Leu Karakolevovú (Regionálny  kontaktný bod pre program Interreg V-A SK-AT), e-mail: lea.karakolevova@region-bsk.sk alebo tel: 02/48264117 mobil: 0948 457 482.