Blindfriendly Štvrtok 17. 10. 2019 | Meniny má Hedviga Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vyhodnotenie sociálneho programu na podporu vhodného využívania voľného času

 Sprostredkovanie kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže v Bratislavskom kraji, sa stali nosnou myšlienkou Sociálneho programu na podporu vhodného využívania voľného času detí a mládeže realizovaného Bratislavským samosprávnym krajom počas roka 2009.

 

Prostredníctvom mimovládnych organizácii - Mládež ulice, o. z., Cválajte s nami, o. z., Kaspian, o. z., Bratislavský samosprávny kraj vytvoril podmienky pre organizovanie a sprostredkovanie voľnočasových aktivít, ktoré počas realizácie sociálneho programu využilo približne 323 detí a mladých ľudí z Bratislavského kraja, pochádzajúcich najmä z neúplných a dysfunkčných rodín. Samosprávny kraj sociálnym programom reagoval na potreby obyvateľov svojho kraja, ktoré vzišli z výsledkov prieskumu o stave a vývoji sociálnopatologických javov na svojom území, s poukázaním na neefektívne využívanie voľného času detí a mládeže ako na jeden z najrizikovejších faktorov vzniku sociálnopatologických javov.