Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výstavba bazénovej haly pri DSS-Zariadenie komunitnej rehabilitácie Gaudeamus

 Projekt „Komplexné centrum hydroterapie v meste Bratislava“ je realizovaný Bratislavským samosprávnym krajom v zariadení komunitnej rehabilitácie Gaudeamus so sídlom na Mokrohájskej ulici v Bratislave, patriacim do zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 

Financovaný je grantom z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórského finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
V Gaudeamus- zariadenie komunitnej rehabilitácie, budú mať klienti zariadení sociálnych služieb s ťažkým mentálnym postihnutím v kombinácii s telesným postihnutím k dispozícii tri moderné bazény. K pôvodnému trojdráhovému pribudne ďalší šesťdráhový 25 metrový bazén a podnetový bazén s rozmermi 3x4 m, vyššou teplotou vody za účelom vykonávania hydroterapie.
Cieľom realizácie tohto pilotného projektu je vytvorenie podmienok pre sociálnu integráciu znevýhodnených občanov, vytvorenie podmienok pre kvalitné a efektívne poskytovanie komplexnej sociálnej starostlivosti v meste Bratislava a zvýšenie úrovne života klientov so špeciálnymi potrebami prostredníctvom aktivít na podporu rozvoja vlastných schopností - telesných a duševných.
Komplexné centrum hydroterapie sa začalo budovať v septembri 2009 s predpokladaným spustením do prevádzky na jeseň tohto roku. Celkové náklady na projekt predstavujú takmer 2,2 mil. Eur.