Blindfriendly Streda 1. 4. 2020 | Meniny má Hugo Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Vyvíjané komponenty/Components


 

1. FLOOD-serv Portál je:
- venovaný občanom pilotných a partnerských miest;
- koncipovaný ako obojsmerná informačná brána;
- www.flodserv.eu

FLOOD-serv Portal is a portal dedicated to citizens of pilot and partner cities aiming to contribute to flood risk mitigation. It is conceived as a two-way information gateway; citizens can look up information about floods, or they can submit information to relevant public authorities in their city, and engage in a dialogue with them. The FLOOD-serv Portal offers news, multimedia galleries and data-based flood reports in each of the participating cities. Citizens can also submit issues and information to public authorities by using the citizen involvement form .

2. Modul Direct Feedback (CDF):
- komunikačný kanál od občanov k príslušným miestnym orgánom;
- umožňuje občanom upozorniť a prediskutovať potenciálne povodňové riziká alebo posúdiť politiky prevencie;
- je určený pre zamestnancov verejnej správy;
- viditeľný výstup je implementovaný v mobilnej aplikácii určenej pre občanov.

Citizen Direct Feedback (CDF) module provides a direct communication channel from the citizens to the respective local authorities, enabling them to more effectively inform and engage in dialogue with those local authorities of any flood related information, in terms of risks or prevention. CDF empowers the citizen by allowing them to alert and discuss with local authorities of any potential flood risks or assess on prevention policies. CDF is a back office component for use by public employees of relevant emergency services in the pilot cities. The front office to CDF is implemented in the Citizen Involvement mobile app and in the Citizen Involvement Form which are designed for use by citizens.

3. Nástroj na riadenie havarijnej situácie (EMC):
- systém na vizualizáciu údajov;
- je určený zamestnancom verejnej správy zapojených do manažmentu núdzových situácií núdzových situácií;
- prijíma a monitoruje údaje z rôznych zdrojov (iné  komponenty napr. TMS, údaje od občanov, satelitné snímky, meteorologické a senzorické dáta a pod.);
- EMC generuje rôzne vizualizácie údajov založené na mapách a grafoch, navrhuje opatrenia reakcie a sleduje ich vývoj.

Emergency Management Console (EMC) can be used as a data visualization or decision support system dedicated to employees of public authorities involved in flood emergency management. It receives and monitors relevant data from a variety of sources, internal to the FLOOD-serv project (from other components e.g. data submitted by citizens, or based on analysis of satellite pictures, etc) and from external sources (e.g. meteorological and sensor data). EMC generates various visualizations of data based on maps and charts, proposes response measures and tracks their evolution. The Emergency Management Console (EMC) receives a Crisis Snapshot from which the EMC analyses the situation of the crisis and propose a Crisis Action Plan  - a list of operations or activities to be executed in a timing sequential order making use of the necessary resources to fight against floods.

4. Sémantická  Wikipédia (SW):
- obsahuje všeobecné informácie a poznatky o povodniach, ako aj projektu FLOOD-serv;
- určená pre širokú odbornú i laickú verejnosť;
- položky sú napísané v krátkom encyklopedickom štýle.

FLOOD-serv Semantic Wiki (SW) is a semantic wiki containing general information and knowledge about floods and flood management but also specific and contextualized knowledge related to the FLOOD-serv Project. The entries in the SW are written in an brief encyclopaedic style of definition + further details.

5. Systém územného riadenia (TMS):
- nástroj na vytváranie situačného povedomia a analýzy rizík prostredníctvom analýzy satelitných a leteckých snímok (z lietadiel alebo dronov);
- údaje generované TMS sa posielajú na ďalšiu analýzu EMC.

Territory Management System (TMS) is an instrument for producing situational awareness and risk analysis within a geographical area by means of analysis of satellite and aerial pictures (from airplanes or drones). By analyzing successive images, its intelligent processing engine is able to generate reports about relevant change events related to flood occurrences or impacts, and is able to geographically localize them.