Blindfriendly Pondelok 16. 9. 2019 | Meniny má Ľudomila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na predkladanie projektov potrvá až do 27.3.2012

 Naďalej je otvorená výzva na predkladanie projektových žiadosti v rámci Programu cezhranične spolupráce SK-AT 2007-2013, ktorá potrvá až do 27.3.2012.

 

Do vyššie uvedeného termínu je potrebné predložiť kompletnú projektovú žiadosť spolu so všetkými povinnými prílohami. Otázky týkajúce sa spôsobu prípravy projektovej žiadosti, ako aj jej predkladanie odporúčame vopred prekonzultovať na príslušnom regionálnom mieste. V prípade Bratislavského samosprávneho kraja odporúčame konzultovať s p. Karakolevovou (tel. č.: 02/4826 4117, e-mail: lea.karakolevova@region-bsk.sk).

logo_SK-AT