Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na predkladanie projektov - žiadosti o NFP v rámci 2. kola výzvy Programu spolupráce INTERREG V-A SK-AT je možné predkladať najneskôr do 15. novembra 2017

 Žiadosti o NFP, ktoré budú predmetom výberu nadchádzajúceho Monitorovacieho výboru je potrebné predložiť do 15. novembra 2017. Všetky úplné žiadosti o NFP predložené do uvedeného termínu, ktoré zároveň spĺňajú spôsob a formu predloženia žiadosti o NFP definovanú v Metodike výberu projektov, budú predložené na výber Monitorovaciemu výboru (schválenie alebo neschválenie) v druhej polovici marca 2018.

 

Konzultácie zo strany Spoločného sekretariátu a zástupcov regiónov ponúkame pre každého záujemcu a to prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo osobne. Okrem týchto konzultácií máte možnosť zúčastniť sa na tkz. Open Days, organizovaných na Spoločnom sekretariáte v Bratislave a vo Viedni v nasledujúcich termínoch:

18. a 19. októbra 2017 na tejto adrese: Kirchberggasse 33-35 (prízemie), 1070 Viedeň
24. a 25. októbra 2017 na adrese Reding Tower - Račianska 153/A, Bratislava 830 03


V záujme rezervovania dostatočného času na konzultáciu vášho projektu Vás prosíme o potvrdenie zvoleného termínu na Spoločnom sekretariáte vo Viedni alebo v Bratislave.


Podrobnejšie informácie, ako aj kontaktné údaje nájdete na stránke www.sk-at.eu