Blindfriendly Piatok 13. 12. 2019 | Meniny má Lucia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

O kohéznej politike hovoril na BSK aj veľvyslanec Belgicka

 Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutočnil seminár o kohéznej politike Európskej únie a jej budúcnosti po roku 2013.

 

„Cieľom seminára je poskytnúť všeobecný prehľad, aké možnosti majú obce Bratislavského kraja pri čerpaní eurofondov,“ povedal podpredseda BSK Ivo Nesrovnal pri otvorení seminára. Za osobitné to označil aj preto, lebo bratislavská župa má limitované možnosti čerpať prostriedky z fondov EÚ.

Seminár bol zameraný na možnosti získavania externých finančných zdrojov pre priority územia Bratislavského kraja. Účastníci sa oboznámili so súčasným stavom kohéznej politiky EÚ v podmienkach novej Lisabonskej zmluvy a stratégie Európa 2020 ako aj programy Európskej komisie a štrukturálne fondy. Podujatia sa zúčastnil ako čestný hosť aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Belgického kráľovstva na Slovensku, J.E. Alain Cools. Zúčastnili sa aj starostovia z obcí v BSK, riaditelia škôl a DSS a ďalší.

Seminár sa uskutočnil v rámci podujatia Open Days 2010, ktorý v dňoch 4.-7. októbra 2010 v Bruseli organizoval Výbor regiónov a Európska komisia. Počas Open Days v Bruseli sa predseda BSK Pavol Frešo, podpredseda BSK Ivo Nesrovnal a ďalší zástupcovia bratislavskej župy zúčastnili lobistickej akcie, ktorej cieľom bolo získať viac peňazí z eurofondov pre BSK a teda aj pre Slovensko po roku 2013. Podujatie bolo určené hospodársky najrozvinutejším regiónom Európskej únie. Tieto regióny spádajú do cieľa 2 regionálnej politiky EÚ – regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a pre vyššie HDP majú obmedzené možnosti čerpať prostriedky z EÚ. Participujúce regióny podpísali spoločnú deklaráciu, v ktorej žiadajú o predĺženie financovania pre cieľ 2 aj po roku 2013 a poukazujú na potrebu politiky súdržnosti pre všetky regióny aj po roku 2013. Akciu podporilo 143 relevantných regiónov, čo predstavuje 56% populácie EÚ.