Blindfriendly  15. 9. 2019 | Meniny má Jolana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Partnerstvo Comenius Regio: nové možnosti pre regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania

Európska komisia spustila partnerstvo Comenius Regio pre regionálnu spoluprácu v oblasti vzdelávania, ktoré spadá pod Program celoživotného vzdelávania Lifelong. Ide o grant Európskej Únie, ktorého ročný rozpočet je 16 miliónov €.

 
Cieľom partnerstva je podporovať regionálnu spoluprácu miestnych a regionálnych orgánov, škôl a iných vzdelávacích inštitúcii v Európe. Zameriava sa na výmenu skúsenosti a najlepších praktík. Podstatou je, aby regionálne a miestne orgány, ktoré majú kompetencie v oblasti vzdelávania, zlepšili príležitosti vzdelávania pre deti v školskom veku. Podporovať sa budú bilaterálne projekty, pričom dva participujúce regióny si budú môcť zvoliť akúkoľvek pre nich relevantnú tému. Školy a iní významní partneri v regióne (spolky mládeže, knižnice, či múzeá) musia byť integrovaní do projektových aktivít. Je vítaná cezhraničná regionálna spolupráca rovnako ako aj spolupráca s regiónmi z celej Európy.
 
Partnerstvo Comenius Regio sa zameriava hlavne na prvú fázu vzdelávania, teda škôlky, základné školy a stredné školy. Je však vhodný pre všetkých členov vzdelávacej komunity: žiakov, učiteľov, miestne orgány, rodičovské spolky, mimovládne organizácie, inštitúty pre školenie učiteľov, univerzity a celý vzdelávací personál.
 
Ciele partnerstva Comenius Regio:
 
 • zlepšiť a zvýšiť mobilitu žiakov a učiteľov v rôznych členských štátoch EÚ
 • vybudovať a vylepšiť partnerstvá medzi školami členských krajín EÚ, s aspoň tromi miliónmi žiakov zapojených v spoločných vzdelávacích aktivitách do roku 2010
 • podporovať výučbu jazykov, inovatívny prístup na základe informačných a komunikačných technológií, služby a lepšie výučbové techniky
 • zvýšiť kvalitu a európsku dimenziu školení pre učiteľov
 • zlepšiť pedagogické prístupy a školský manažment
 
Priority partnerstva Comenius Regio:
 
 • motivácia pre vzdelávanie sa a nadobudnutie schopností, ako sa efektívne učiť
 • lepšie vzdelávanie v rámci jazykov, zvyšovanie gramotnosti, zatraktívnenie vedy, podpora podnikania
 • digitálne vzdelávanie a služby
 • školský manažment
 • adresovanie sociálno-ekonomických nevýhod a znižovanie predčasného ukončenia štúdia
 • participácia v športoch
 • výučba rozdielnych skupín žiakov
 • skoré a predškolské vzdelávanie    
 
Projekty partnerstva Comenius Regio sa teda môžu týkať širokej škály oblastí ako napríklad školský manažment, lepšia integrácia emigrantských žiakov, podnikové vzdelávanie či zlepšovanie problému predčasného ukončenia štúdia. Môžu mať formu rôznych výmenných programov pre vyučujúcich, spoločných školení učiteľov, skupinového vzdelávanie či študijných návštev.
 
Termín na podanie žiadosti je 20. február 2009. Úspešní uchádzači budú vybraní do leta 2009 a jednotlivé projekty môžu začať od augusta 2009. Granty budú podporovať partnerstvá na dva roky.
 
 
Bližšie informácie na: www.ec.europa.eu/education/comenius
 
Tato iniciatíva je riadená národnými agentúrami Comenius  v členských štátoch EÚ aktívnych v Programe celoživotného vzdelávania Lifelong. V prípade Slovenska je to:
 
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC)
Staré grunty 52
842 44 Bratislava
Tel : 02 / 654 289 11
        02 / 654 243 83
Fax : 02 /  654 244 83