Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zasadnutie konferencie európskych regiónov a miest v Linzi

 Podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja JUDr. Ivo Nesrovnal sa v termíne 16. – 18. september 2011 zúčastnil konferencie európskych regiónov a miest, ktorá sa konala v rakúskom Linzi.

 

Hlavnou témou stretnutia boli zámery stratégie Europa 2020 a ich implementácia v regionálnych a lokálnych podmienkach. Diskusia sa realizovala prostredníctvom viacerých pracovných skupín, z ktorých každá sa venovala konkrétnej téme. Hlavnou témou pracovnej skupiny, v ktorej mala Bratislavská župa svoje zastúpenie, bola úprava rozpočtov miestnej samosprávy a vysporiadanie sa s vplyvmi finančnej krízy. Jedná sa o nanajvýš aktuálnu tému, pretože ekonomická nestabilita sa výrazným spôsobom premietla aj do nutných zmien v rozpočtoch miestnej samosprávy v mnohých európskych krajinách. Orgány verejnej správy sú v súčasnosti nútené hľadať nové možnosti úpravy rozpočtov, aby sa vyhli narastajúcemu zadlženiu a dokázali plniť Maastrichtské kritériá.

Cieľom pracovnej skupiny bola analýza možných stratégií úpravy rozpočtov miestnych samospráv, ktoré sú najviac ovplyvnené poklesom dostupných finančných prostriedkov. Pán Nesrovnal na tomto fóre vystúpil s príspevkom týkajúcim sa vplyvu finančnej krízy, ako aj nových rozpočtových pravidiel na rozpočet bratislavskej samosprávy. Medzi ďalších členov pracovnej skupiny patrili okrem vybraných odborníkov na témy fiškálnej politiky aj viacerí zástupcovia samospráv z Maďarska, Švédska, Macedónska a Rakúska.