Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zástupcovia európskych regiónov podpísali Politickú deklaráciu v rámci CETC

 Dňa 29. mája 2007 zástupcovia 13 regiónov zo 7 krajín strednej Európy podpísali na pôde Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Politickú deklaráciu, ktorá obsahuje ich požiadavku o zaradenie stredoeurópskeho dopravného koridoru do TEN koridorov - prioritných projektov dopravných sietí, ktoré bude financovať Európska komisia.

 
Adresátmi tejto deklarácie sú národné i európske inštitúcie, národné vlády, europoslanci jednotlivých krajín a Európska komisia. Zapojené regióny chcú spoločne dosiahnuť pôvodnú myšlienku – vytvoriť koridor, ktorý by doplnil už existujúce koridory a v dostatočnej miere by zapojil do transeurópskych sietí TEN aj regióny bývalého východného bloku, ktoré v hustote dopravných sietí voči západnej časti Európy značne zaostávajú.
 
V roku 2004 uzavrelo sedem regiónov zo štyroch európskych krajín (Švédske kráľovstvo, Poľská republika, Česká republika a Slovenská republika) dohodu o spolupráci na vytvorení Stredoeurópskeho dopravného koridoru (CETC). CETC je o vytvorení najkratšieho a najrýchlejšieho dopravného koridoru spájajúceho Baltické a Jadranské more integráciou cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy. Pre Bratislavský kraj sa zapojením tohto dopravného koridoru do projektov, financovaných Európou, otvára možnosť tieto financie použiť aj na budúci obchvat Bratislavy.
 
 
 

Súvisiace dokumenty