Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zástupcovia seniorov na Úrade BSK

 V pondelok 10. mája 2010 sa v priestoroch Úradu Bratislavského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie zástupcov kraja s členmi Jednoty dôchodcov.

 

S iniciatívou zorganizovať túto aktivitu oslovila odbor sociálnych vecí BSK pani Emília Michalíková, predsedníčka krajskej organizácie Jednoty dôchodcov, s myšlienkou priblížiť dôchodcom a seniorom postup a jednotlivé kroky pri vybavovaní a poskytovaní sociálnych služieb v regióne BSK.
Stretnutie zahájila podpredsedníčka BSK Gabriella Németh, ktorá spolu s riaditeľkou odboru sociálnych vecí Mgr. Michaelou Šopovou, prítomných privítala a ubezpečila, že riešenie okruhov týkajúcich sa problematiky „seniori“ je pre BSK prioritou.
Zástupcovia oddelenia sociálnej pomoci prítomných informovali o kompetenciách obcí a VÚC v oblasti zabezpečovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, vybavovania žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, o postupe pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí sociálnej služby.
Na záver Mgr. Marica Šiková, vedúca oddelenia sociálnej pomoci Ú BSK, prítomným prezentovala návrh zorganizovať „Deň otvorených dverí“ v určenom zariadení pre seniorov a v domove sociálnych služieb.