Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja rozhodlo o poskytnutí dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2016 trinástim projektom v celkovej sume 70.000 EUR

22. februára 2016 bola Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu turizmu vyhlásená po prvý krát. Jej cieľom je podporiť napĺňanie dlhodobých strategických cieľov zadefinovaných v dokumente Stratégia rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020. Vytvorenie samostatnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu so zameraním na dobudovanie komplexného produktu a atraktivít v ucelenom území destinácie vyplýva z opatrenia č. 10 akčného plánu tejto Stratégie.

 

Celkovo bolo na Bratislavský samosprávny kraj doručených 20 žiadostí. Žiadatelia registrovali svoje žiadosti v elektronickom informačnom systéme, ktorý slúži v rámci transparentnosti a zavedenia spätnej väzby ako nástroj na zverejnenie všetkých projektov a ich bodových hodnotení. Nezávislá hodnotiaca komisia BSK pre vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu tento rok hodnotila 20 žiadostí v celkovej žiadanej sume 239 925,60 EUR. Najviac projektov úrad evidoval v oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky (10), v oblasti podpory vidieckeho turizmu a agroturizmu (6) a v oblasti podpory historického a kultúrneho dedičstva (4).
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja dňa 22. 4. 2016 rozhodlo o poskytnutí dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu 13-tim projektom v celkovej sume 70.000 EUR.
V prílohe tabuľka Vyhodnotenie žiadostí Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu pre rok 2016. 
________________________________________
 
13 podporených projektov pochádza zo všetkých troch oblastí podpory stanovených Výzvou. Medzi podporené projekty patrí napríklad vytvorenie prezentačného priestoru malokarpatských vín a regionálnych špecialít na pontóne na dunajskom nábreží v centre Bratislavy, zabezpečenie celoročnej dostupnosti otvorených viech Malokarpatskej vínnej cesty kyvadlovou dopravou z Bratislavy, vybudovanie vinohradníckeho skanzenu v Svätom Jure v napojení na pešie a cyklistické trasy, organizovanie historického jarmoku pri hradbách v Pezinku, spustenie novej mobilnej  aplikácie a letnej súťaže pre cykloturistov, sprístupnenie pamiatok pre nevidiacich v Malackách alebo obnova značenia, výroba a údržba smerovníkov v Malých Karpatoch.