Blindfriendly Piatok 3. 4. 2020 | Meniny má Richard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Postup pri vydávaní zdravotnej dokumentácie

Podľa § 20 zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, vydávanie zdravotnej dokumentácie zabezpečuje lekár samosprávneho kraja.

 

V zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov lekár samosprávneho kraja zašle zdravotnú dokumentáciu zo zdravotného obvodu lekárovi, s ktorým pacient, uzatvorí novú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe jeho vyžiadania.

Z uvedeného dôvodu je potrebné zaslať lekárovi samosprávneho kraja vyžiadanie zdravotnej dokumentácie, aby mu mohla byť následne odoslaná. Vo vyžiadaní musí byť jasná pečiatka s menom a adresou lekára, s ktorým ste sa dohodli o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Toto vyžiadanie môžete zaslať poštou na:

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja
Odbor zdravotníctva
Sabinovská 16
P.O.BOX 106
820 05 Bratislava

alebo osobne priniesť na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja.