Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Oprávnené subjekty podľa zákona č. 305/2005 Z.z. a zákona č. 195/1998 Z.z. a v súlade s VZN BSK č. 14/2007 a VZN BSK č. 19/2008 môžu žiadať o finančný príspevok z rozpočtu BSK najneskôr do 1. septembra 2008.

 
Podať žiadosť o finančný príspevok je možné najneskôr do 1. septembra 2008 na nasledujúci kalendárny rok v súlade s VZN BSK:
  • VZN BSK č. 14/2007 o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na území Bratislavského samosprávneho kraja.  

  • VZN BSK č. 19/2008 o bližších podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc podľa § 85 až  § 87 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja.