Blindfriendly Piatok 24. 1. 2020 | Meniny má Timotej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Život v Mereme

 Klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania Merema majú počas celého roka neskutočné množstvo aktivít a nie je tomu inak ani v jarných mesiacoch.

 

V Kultúrnom dome v Senci sa 21. marca klienti DSS Merema zúčastnili 15. ročníka krajskej divadelnej prehliadky STRETNUTIE S MALOU TÁLIOU. Divadelný súbor Meremáci, pod vedením dramatoterapeuta Martina Žáka predstavil publiku a odbornej porote divadelné predstavenie „Stroj času“, ktoré malo opäť veľkú odozvu a postavilo na nohy celé publikum. V silnej konkurencii skúsených divadelných súborov Meremáci získali 2. miesto, a tak sme postúpili na celoštátnu prehliadku. Pochvalné slová a cenné rady odbornej poroty boli pre nás najväčším zadosťučinením. Naši herci opäť dokázali, že sú neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho i spoločenského života.

14. apríla predviedli svoju šikovnosť a športové schopnosti piati klienti Meremy na petangovom turnaji trojíc v Pezinku. Ako jediní znevýhodnení hráči na Slovensku, registrovaní v Slovenskej federácii Pétanque hrdo hájili česť športového klubu Silverlink i Meremy. „Pezinského demižónu“ sa tento rok zúčastnilo 35 družstiev a v silnej konkurencii skúsených petangistov sme obstáli na výbornú. Pétanque je hra vhodná pre všetkých, bez rozdielu veku či handicapu, je fyzicky nenáročná a je veľkým prínosom pre znevýhodnených ľudí a ich sociálnu inklúziu.

Jednou z nenahraditeľných aktivít Meremy je získavanie finančných zdrojov z rôznych grantov a následná realizácia podporených projektov. Merema v písaní projektov nezaháľa a musím konštatovať, že sa nám v tom každoročne nesmierne darí. Za nami je prvý štvrťrok a 3 schválené projekty čakajú na realizáciu. Vďaka zamestnaneckým projektom Nadácie VÚB v programe Pre nádej môžeme v našom zariadení v spolupráci s pánom Martinom Kotáskom vybudovať skleník na pestovanie kvetov a vytvoriť tak znevýhodneným ľuďom priestor na sebarealizáciu. Vďaka podpore Nadácie SPP Prekročme spolu bariéry si splnia tento rok svoj sen ďalší dvaja klienti Meremy. Michal Tanko túžil získať svoju vlastnú kosačku, zapojiť sa do verejnoprospešných prác v rámci mesta, pomôcť starším ľuďom a prispieť tak vlastným pričinením k sociálnej inklúzii. Peter Hruška, výtvarne nadaný, žiaľ len ťažko verbálne komunikujúci, si bude môcť vďaka Nadácii SPP zakúpiť zvukový komunikačný prístroj, ktorý mu napomôže preklenúť ťažkosti v porozumení a používaní hovoreného slova – reči.