Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zmenu nosí v sebe aj Rozsutec

 Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec zorganizoval 18.10.2012 odborný seminár Zmenu nosíš v sebe, týkajúci sa transformácie zariadenia sociálnych služieb.

 
S príspevkami vystúpili Bc. Ondrej Molitoris, vedúci Útvaru sociálnej terapie, Mgr. Juraj Marendiak, referent odd. sociálnej pomoci BSK, Mgr. Michaela Šopová, riaditeľka odboru sociálnych vecí BSK, PhDr. Helena Woleková, správkyňa nadácie Socia, PhDr. Soňa Holúbková, riaditeľka nadácie Krajina Harmónie a Doc. Slavomír Krupa, PhD, riaditeľ Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Seminár bol zameraný na hľadanie kvalitnejšieho spôsobu poskytovania sociálnych služieb. V príspevkoch boli prezentované výhody života v komunite, zazneli základné otázky týkajúce sa potrebných zmien v poskytovaní sociálnych služieb – napr. čo treba zmeniť, aký je ideálny stav po dosiahnutí zmeny. Prednášajúci ponúkali odpovede na tieto otázky, zaujalo aj zamyslenie sa nad tým, či je každý človek nositeľom zmeny a čo treba robiť, aby mohol zmenu realizovať.
 
Hlavným odkazom seminára je zhoda, že zmeny v oblasti poskytovania sociálnych služieb sú potrebné a nevyhnutné. Mali by smerovať k tomu, aby všetky služby, ktoré využíva intaktná časť populácie, boli bežne prístupné aj ľuďom s akýmkoľvek znevýhodnením. Treba zmeniť „starostlivosť“ o klientov, na služby a podporu a v každom človeku hľadať potenciál na uskutočnenie pozitívnych zmien vo svojom živote, pri čom súčasťou odborných kompetencií sociálnych pracovníkov je aj hlboká ľudskosť.
Pevne veríme, že tento seminár svojim zameraním a hojnou účasťou prispel k získavaniu ľudí, ktorí budú myšlienky o potrebe zmien šíriť ďalej a niektoré z nich čoskoro uvidíme.