Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Zrušenie krajských organizácií cestovného ruchu ohrozí turizmus

 Aktuálna schôdza NR SR má v programe aj novelu zákona 91/2010 Z. z., ktorý upravuje fungovanie krajských organizácií cestovného ruchu na Slovensku. Novela chce tieto organizácie zrušiť, čo by podľa všetkých výkonných riaditeľov krajských organizácií cestovného ruchu narušilo kontinuitu turistických ponúk regiónu a jednotlivé obce či mestá, by si tak namiesto spolupráce konkurovali.

 

„Poslaním krajských organizácií cestovného ruchu je prezentovať svoj kraj doma aj v zahraničí. Každá krajská organizácia teda predstavuje a spoluvytvára ponuku regiónu. A to nielen zahraničným turistom, ale aj tým domácim. Pretože ak všetky subjekty v regióne konajú spoločne a v priateľskej atmosfére ponúknu obyvateľom to najlepšie, tak tú ponuku každý rád využije. Ľudia teda ostanú v prostredí, ktoré poznajú, takpovediac doma, a podporia miestnych a lokálnych podnikateľov. Pomôžu teda svojmu vlastnému okoliu k rozvoju a rozšíreniu či obohateniu ponuky. Pretože krajské organizácie cestovného ruchu spoluvytvárajú produkty na základe konsenzu ponuky kraja a dopytu jeho obyvateľov. Keď nám naši členovia povedia, čo by ich návštevníci ešte privítali, urobíme všetko pre to, aby sme to spoločnými silami ponúkli,“ predstavil poslanie krajských organizácií cestovného ruchu  hostiteľ dnešného stretnutia výkonný riaditeľ KOCR Bratislava Region Tourism Lukáš Dobrocký.
Do programu aktuálne prebiehajúcej schôdze NR SR sa dostal aj návrh novely zákona č. 91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu, ktorú predkladajú poslanci NR SR M. Laurenčík, R. Kaščáková a M. Ivan. Ich návrh novely spočíva v zrušení krajských organizácií cestovného ruchu a presunu štátnej pomoci priamo oblastným organizáciám cestovného ruchu. Tie združujú obce a podnikateľské subjekty v mikroregiónoch. Práve krajské organizácie cestovného ruchu spolupracujú a spolu s oblastnými organizáciami rozvíjajú ponuku cestovného ruchu. Jednotliví členovia oblastných organizácií cestovného ruchu a samotné oblastné organizácie si tak nekonkurujú, ale vytvárajú spoločnú ponuku pre návštevníkov aj obyvateľov kraja. Vďaka zastrešujúcej funkcii krajských organizácií cestovného ruchu sa aktivity rozdeľujú priamo do regiónov a necentralizujú sa. Krajské organizácie cestovného ruchu si plnia aj povinnosti prezentácie oblastných organizácií, pretože tie sú súčasťou prezentácií kraja na veľtrhoch či v spoločných prezentačných materiáloch. Poslanecký návrh novely však túto zastrešujúcu spoluprácu ohrozí.

„Zrušením krajských organizácií tak hrozí, že sa marketing destinácií oblastných organizácií cestovného ruchu rozdrobí a stane sa neefektívnym a nekoordinovaným procesom. Regionálna úroveň má spájať top produkty a zážitky z celého kraja a dokáže tak mať oveľa väčší marketingový výtlak. Toto je základný princíp moderného destinačného marketingu, ktorý sa prijatím návrhu predkladateľov zlikviduje,“ vyjadrila sa výkonná riaditeľka KOCR Košice Region Turizmus Lenka Vargová Jurková.
Krajské organizácie propagujú celý kraj a nielen oblastné organizácie cestovného ruchu, teda nielen produkty svojich členov. Tak napomáhajú rozvoju aj tým regiónom, ktoré nemajú oblastnú organizáciu cestovného ruchu a pomáhajú v napĺňaní základného princípu EÚ, teda vyrovnávajú regionálne rozdiely.
Návrh novely zákona 91/2010 bol aj dôvodom dnešného stretnutia všetkých výkonných riaditeľov krajských organizácií cestovného ruchu. Do Bratislavy tak prijali pozvanie Lenka Vargová Jurková – KOCR Košice Region Turizmus, Iveta Chabadová – KOCR Žilinský turistický kraj, Eva Frývaldská – KOCR Trenčín Region a výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško. Všetci riaditelia síce uvítali záujem zákonodarcov o služby v cestovnom ruchu, no k príprave novely nebol prizvaný žiaden zástupca krajskej organizácie cestovného ruchu. Vo svojom spoločnom stanovisku sa preto zhodli na potrebe širšej komunikácie na všetkých úrovniach verejnej správy a samosprávy. Tá sa však nemá niesť v duchu postupného odoberania kompetencií samosprávam, ale práve naopak. Zástupcovia krajských organizácií cestovného ruchu predpokladali, že po delimitácii Slovenskej agentúry pre cestovný ruch prebehne postupný proces decentralizácie a preberanie kompetencií priamo do území.

„Systém riadenia turizmu na Slovensku prostredníctvom  organizácií cestovného ruchu prebieha na troch úrovniach – lokálnej (oblastné organizácie cestovného ruchu), regionálnej (krajské ocr) a národnej. Zámerom takéhoto riadenia je, aby všetko smerovalo k maximálnej starostlivosti o návštevníka a účinného marketingu Slovenska tak ako to funguje napríklad v Rakúsku na úrovni krajov alebo v Nemecku či v Českej republike. Každá úroveň má svoje kompetencie a úlohy tak, aby nedochádzalo k duplicite aktivít a neefektívnemu využívaniu zdrojov,“ vysvetlila vedúca oddelenia cestovného ruchu BSK Agáta Mikulová.