Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župa obstarala prvé zmeny a doplnky územného plánu regiónu

 Od pondelka 20. marca bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať územný plán župy. Dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj“ bude od pondelka na elektronickej úradnej tabuli ale k nahliadnutiu aj na Úrade BSK.

 
„Územný plán regiónu je základným dokumentom, podľa ktorého sa územie župy rozvíja. Preto sú pre nás vítané pripomienky nielen odbornej, ale aj laickej verejnosti,“ vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Od pondelka 20. marca 2017 bude na elektronickej úradnej tabuli na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja zverejnený návrh Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu regiónu – Bratislavského samosprávneho kraja, v ktorom sú zapracované zmeny v označovaní ciest III. triedy či spresnené cestné obchvaty miest a obcí.
Takisto sa dokument venuje aj oblasti životného prostredia, sú v ňom zapracované výsledky „Urbanisticko-krajinárskej štúdie na ochranu proti prívalovým dažďom v Malokarpatskej oblasti“, doplnené sú záväzné regulatívy o opatrenia vyplývajúce z dokumentu „Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“.
V zverejnenom dokumente sú akceptované aj výsledky Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK . Ide o spresnenie trasovania a doplnenie nových cyklotrás regionálneho významu na základe spracovanej aktualizácie koncepcie, ako výsledku diskusie a dohôd s jednotlivými obcami BSK.
Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj v termíne od 20. 3. 2017 do 21. 4. 2017 uskutočňuje prerokovanie návrhu tejto dokumentácie. Stanoviská a pripomienky je každý oprávnený podať v termíne do 21. apríla 2017 na adresu úradu v písomnej forme. Na pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.