Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kultúra

Medzi základné kompetencie samosprávnych krajov patrí podpora rozvoja kultúry. Kultúre sa venuje oddelenie kultúry Úradu BSK a rozvoj jej jednotlivých oblastí župa zabezpečuje aj prostredníctvom siedmich organizácií, ktorých je zriaďovateľom:

 

• Divadlo Aréna
• Divadlo Astorka KORZO´90
• Bratislavské bábkové divadlo
• Divadlo LUDUS
• Malokarpatské Múzeum Pezinok
• Malokarpatská knižnica v Pezinku
• Malokarpatské osvetové stredisko Modra


Župa zároveň prostredníctvom Malokarpatskej knižnice a Malokarpatského osvetového strediska vykonáva v daných oblastiach aj koordinačnú a metodickú činnosť a poskytuje odborné poradenstvo pre kultúrne subjekty, samosprávu, občianske združenia, jednotlivcov a kolektívy pôsobiace v regióne v oblasti kultúry. Príkladom je vytvorenie pobočky informačno-knižničného centra pre subregión Záhorie v Stupave.
Neodmysliteľnou súčasťou rozvoja regiónu je realizácia vlastných, ako aj podpora tradičných a kultúrnych podujatí a aktivít v regióne. Župa je partnerom pri organizácií takých podujatí, ako je napríklad Festival komornej hudby - Konvergencie, Bratislavské kultúrne leto a množstva ďalších festivalov, koncertov, výstav, či slávností.


Od roku 2015 je najvýznamnejším nástrojom podpory umenia a kultúry Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry, prostredníctvom ktorej boli vlani prerozdelené dotácie vo výške 800 tisíc EUR a na tento rok je alokovaná suma takmer 900 tisíc EUR.


V súvislosti s témou aktuálneho vydania bližšie približujeme aktivity župy v oblasti literatúry. Regionálna Malokarpatská knižnica v Pezinku organizuje množstvo aktivít na podporu čítania, ako sú napríklad besedy so spisovateľmi alebo interaktívne zážitkové podujatie pre najmladších čitateľov ako Noc s Andersenom. Na popularizáciu čítania medzi mládežou je zameraný aj kontinuálny projekt Vráťme knihy do škôl, ktorý vstupuje už do šiesteho ročníka. V rámci vlastnej edičnej činnosti vydáva župa zborníky z konferencií k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva: Kultúrne dedičstvo a hospodárstvo, Kaštiele a kúrie Bratislavskej župy, Dejiny bývania v bratislavskej župe, Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy, Veká vojna a Bratislavská župa. Dejinám Moravského poľa je venovaná publikácia Za mostom, z ktorej vám aj tento mesiac prinášame úryvok.