Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Územné plánovanie, GIS a životné prostredie

Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja nájde občan okrem iného aj Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia. Tento odbor, ako už jeho názov napovedá, sa venuje predovšetkým územnoplánovacej činnosti. Hlavným nástrojom územného plánovania kraja je Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj.. Ten stanovuje regionálne záujmy kraja predovšetkým v oblasti dopravy, technickej infraštruktúry a životného prostredia.

 

Jednotlivé mestá a obce majú vlastné podrobné územné plány a pri ich aktualizácií formou zmien a doplnkov si musia vždy vyžiadať stanovisko Bratislavského samosprávneho kraja. Ten posúdi, či zmeny nie sú v rozpore s regionálnymi záujmami. Župa sa podieľa aj na riešení problémov územného plánovania, ktoré sa týkajú príslušných obcí na území kraja a poskytuje odborné konzultácie aj verejnosti.


Kraj sa tiež vyjadruje k rôznym celoslovenským aj medzištátnym materiálom, ktoré sa týkajú nášho územia a ktoré by mohli ovplyvniť dopravnú a technickú infraštruktúru, životné prostredie a iné príslušné oblasti, ktoré sú súčasťou územného plánovania kraja.
Ďalšou oblasťou v kompetencii odboru je Geografický informačný systém (GIS), ktorý župa spravuje a aktualizuje. Ten ponúka občanom podrobné tematické mapy kraja: napr. orientačná s možnosťou vyhľadávania čísel domov, cestná mapa, mapy cyklotrás, historické mapy.


V súčasnosti je možné v rámci nového Geografického informačného systému prezerať prostredníctvom internetu aj Územný plán regiónu – Bratislavský samosprávny kraj, ktorý bol spracovaný ako geografická databáza. Výkresy sú publikované ako samostatné interaktívne mapy, pričom kliknutím je možné získať ďalšie informácie o objektoch a javoch.


Odbor územného plánovania, GIS a životného prostredia sa tiež zúčastňuje na plánovaní a realizácii projektov spolufinancovaných z fondov Európskej Únie a angažuje sa v pracovných skupinách komisií cezhraničnej spolupráce. Odbor rieši aj otázky spojené so životným prostredím - vydáva stanoviská v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pre strategické dokumenty a činnosti.