Blindfriendly Štvrtok 18. 7. 2019 | Meniny má Kamila Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župa znižuje svoj dlh a investuje do rozvoja

 Bratislavský samosprávny kraj patrí po finančnej stránke už dlhé roky medzi najzdravšie župy. Dokazuje to aj najnovší rebríček inštitútu INEKO, v ktorom sa BSK ocitol na 2. mieste. Po dnešnom rokovaní župného zastupiteľstva a schválení zodpovedného rozpočtu vznikol priestor na ďalší rozvoj a modernizáciu kraja.

 

„Len pre porovnanie, keď sme nastupovali do úradu v roku 2009, dlh župy s ostatnými nevysporiadanými záväzkami bol 46,09%. Tento dlh je v roku 2017 znížený na 29,76%. Toto sa nám darí aj napriek výrazne obmedzeným zdrojom na rozvoj a modernizáciu,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja dnes schválili rozpočet župy pre roky 2017-2019. V budúcom roku bude samospráva hospodáriť so sumou 144,7 mil. eur. Tie budú prerozdelené do štyroch oblastí, ktorými sú základné kompetencie, dopravná obslužnosť, rozvojové projekty a dlhová služba.
Medzi základnými kompetenciami sú vzdelávanie a šport (50,48 mil. eur.), zabezpečenie sociálnych služieb a oblasť zdravotníctva (26,13 mil. eur.) a na kultúru a cestovný ruch alokovala župa takmer päť a pol milióna. Návrh rozpočtu vychádza zo zadefinovaných priorít Akčného plánu, požiadaviek jednotlivých zariadení s dôrazom na dodržanie legislatívnych noriem. Na dopravnú obslužnosť pôjde v roku 2017 takmer dvanásť milión eur, na rozvojové projekty 37,51 miliónov a na splátky istiny úverov a úrokov 3,13 miliónov eur.
Bratislavská župa má v budúcom roku v pláne napríklad začať s rekonštrukciou seneckej synagógy, zabezpečiť nový cyklovlak na Záhorí, pokračovať v budovaní centier odborného vzdelávania a prípravy, rekonštruovať cesty ako aj prepájanie a rozvoj cyklotrás – Eurovelo 13, 6, Vinohradníckej cyklocesty.