Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župan Frešo získal významné ocenenie Fakulty elektrotechniky a informatiky STU

 Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (FEI STU) oslavuje vzácne jubileum – 70. výročie výchovy inžinierov elektroniky a informatiky. Je jednou zo siedmich fakúlt STU, ktorá sa zameriava na elektrotechniku, informatiku a príbuzné oblasti.

 

Pri tejto významnej príležitosti ocenila FEI aktívne pôsobiacich profesorov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj školy, a tiež významné osobnosti, medzi nim aj predsedu Bratislavského kraja Pavla Freša, ktorý je členom Priemyselnej rady FEI STU. „Fakulta elektrotechniky a informatiky je mojou prvou alma mater. Tak ako 10-tisícom iným mladým ľuďom aj mne pomohla na začiatku mojej kariéry a samozrejme si ju vážim,“ povedal župan. Súčasťou jubilejných osláv bolo aj odhalenie pamätnej tabule (v priestoroch FEI), ktorá nesie mená dvoch velikánov slovenskej vedy – Štefana Schwarza a Dionýza Ilkoviča. Zaujímavý program pripravila fakulta až do konca roka.

Podľa rektora STU Roberta Redhammera prešla FEI za 70 rokov vývoja mnohými obsahovými zmenami a prestavbami, a v priebehu tohto obdobia vychovala tisícky odborníkov. Z nich mnohí zostali v praxi, časť odišla do výskumu alebo zostali na škole vychovávať ďalšie generácie nových odborníkov. Rektor vyzdvihol ich prácu a tiež aktívny prístup. „Robia to s radosťou, ktorá je cítiť aj za hranicami školy,“ poznamenal.

Univerzita je podľa župana dôkazom toho, že správne nastavené študijné programy garantujú nových manažérov a odborníkov, ktorí aj v období súčasnej ekonomickej krízy majú dobré uplatnenie na trhu práce. „Už dnes na našich stredných školách pripravujeme budúcich poslucháčov tejto fakulty. Úroveň Fakulta elektrotechniky a informatiky ale aj celej Slovenskej technickej univerzity je zárukou, že jej budúci absolventi budú zvládať všetky výzvy a budú vedieť čeliť všetkým prekážkam, ktoré ich v živote stretnú,“ povedal Pavol Frešo, ktorý je tiež absolventom Slovenskej technickej univerzity a jej Elektrotechnickej fakulty. Zároveň vyzdvihol prepojenosť výučby fakulty s praxou, z čoho môže podľa neho ťažiť znalostná ekonomika nielen v Bratislavskej župe, ale aj na celom Slovensku.

Slovenská technická univerzita je najväčšou i najstaršou technickou univerzitou na Slovensku. FEI STU je jednou zo siedmich fakúlt, zameriava sa na elektrotechniku, informatiku a príbuzné oblasti. Jej poslaním je predovšetkým poskytovanie kvalitného univerzitného vzdelávania všetkých stupňov na báze slobodného vedeckého bádania a tvorivej výskumnej práce.