Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župné školy ponúkajú 7 centier odborného vzdelávania a novú duálnu akadémiu

 Aj na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa v tomto týždni konajú prijímacie skúšky. Prví deviataci zasadli do stredoškolských lavíc s testami v rukách už včera a ďalší ich budú nasledovať vo štvrtok.

 
„Župné školy majú čo ponúknuť svojim študentom. Kontinuálne pracujeme na ich vylepšeniach, preto sa už sedem z nich pýši označením Centrum odborného vzdelávania a prípravy na európskej úrovni. Od septembra budú môcť študenti navštevovať aj Duálnu akadémiu, ktorú župa pripravuje spoločne s automobilkou Volskwagen ,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja ponúkajú v školskom roku 2016/2017 pre absolventov základných škôl 159 tried prvých ročníkov v dennej forme štúdia (SOŠ – 124 tried, gymnázium – 30 tried, konzervatórium – 5 tried). Pre uchádzačov o osemročné štúdium na gymnáziu je to 16 tried.
 
Župným stredným školám bolo celkovo doručených 6627  prihlášok, z toho 1577 na gymnáziá (23, 8 %), 111 prihlášok na konzervatóriá (1, 7 %)  a 4939 prihlášok na stredné odborné školy (74, 5 %). Okrem toho bolo 1245 prihlášok doručených na 8-ročné gymnáziá (žiaci 5. ročníka ZŠ).
 
Uchádzači majú vo všeobecnosti najväčší záujem o štúdium na osemročných gymnáziách, resp. štvorročných a päťročných. Na stredných odborných školách prevažuje záujem o zdravotnícke, ekonomické,  elektrotechnické odbory,  pedagogické vedy, umenie a umelecko-remeselnú tvorbu. Najmenší záujem je o odbory strojárstva a ostatnej kovospracúvacej výroby, záhradníctvo, spracovanie dreva.