Blindfriendly Pondelok 18. 11. 2019 | Meniny má Eugen Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Župní poslanci schválili dotácie

 Na podporu projektov z oblasti kultúry, turizmu, rozvoja vidieka, mládeže a športu prerozdelí bratislavská župa viac ako dva milióny eur. Tieto peniaze pôjdu do celého územia. Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja totiž na dnešnom XXV. pracovnom zasadnutí schválili návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2017 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

 

„V totálnej väčšine krajské zastupiteľstvo schválilo regionálnu dotačnú schému. Na to sme veľmi hrdí. Celý tento mechanizmus je postavený na tom, že keď už dávame takúto veľkú sumu subjektom v rámci celého kraja, tak potom podrobuje projekty veľmi prísnej kontrole. To znamená odborným nezávislým komisiám, ktoré keď to schvália, tak to prechádza do dotačnej komisie, ktorá to schvaľuje a podrobne prechádza každý jeden projekt a potom to prechádza do zastupiteľstva. Došlo znova k veľmi širokému konsenzu, za ktorý treba poďakovať poslancom a poslankyniam, rovnako starostom a primátorom v rámci celého územia a koniec koncom aj verejnosti, ktorej to bude slúžiť, že aj na tých odborných komisiách prišlo k hlbokému konsenzu. My skutočne slúžime ako referenčný bod akým spôsobom podporovať v rámci celého kraja  tieto oblasti a sami ste počuli, že už sa o to zaujíma košická župa, ktorá by rada prevzala tento dotačný mechanizmus. Veľmi podobný mechanizmus v tejto chvíli rozbieha Krajská organizácia cestovného ruchu, samozrejme v oveľa menšej miere, zameranej na aktivity cestovného ruchu, ale s rovnako veľkým nasadením,“ povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

 
Pre výzvu na podporu rozvoja vidieka bola pre rok 2017 alokovaná suma vo výške 349 440,00 EUR. Prostredníctvom elektronického systému bolo evidovaných 49 žiadostí, ktorých celková požadovaná suma dosiahla hodnotu 674 397,11 EUR. Na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie navrhla Dotačná komisia Z BSK schváliť 39projektov v celkovej sume 349 440 EUR,pričom 2 projekty navrhla Dotačná komisia Z BSK na mimoriadnu dotáciu vzhľadom na regionálny význam projektov spolu v sume 15 000,-EUR. Konkrétne ide  projekt obce Tomášov „Rekonštrukcia spevnených plôch a parkovacích miest pred ZŠ“ a obce Plavecký Mikuláš „Rekonštrukcia spevnenej plochy“.