Blindfriendly  29. 3. 2020 | Meniny má Miroslav Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Odboru školstva, mládeže a športu

V súlade so zákonom č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a vyššie územné celky prešli dňom 1.7.2002 kompetencie v oblasti stredného školstva na Bratislavský samosprávny kraj.

 


 Odbor školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja má vo vzťahu k stredným školám kompetencie v oblasti riadiacej, t. j. spracovanie výkonov škôl podľa počtu tried a žiakov, návrh na zmeny v sieti stredných škôl, spracúva personálnu agendu riaditeľov stredných škôl. Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu.

K 1. septembru 2017 je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 56 škôl:

14 gymnázií,
4 obchodné akadémie,
6 stredných priemyselných škôl,
2 stredné pedagogické školy,
2 konzervatóriá,
2 stredné umelecké školy,
2 stredné zdravotnícke školy,
3 spojené školy,
18 stredných odborných škôl,
1 hotelová akadémia,
2 jazykové školy.

Zároveň Bratislavský samosprávny kraj spravuje 40 školských zariadení, z toho 13 školských internátov (12 školských internátov ako súčasť stredných škôl a 1 z nich je samostatný právny subjekt), 21 školských jedální, 1 centrum voľného času, 2 školské kluby detí a 3 strediská odbornej praxe.