Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kompetencie Kancelárie BSK v Bruseli

Kancelária pre kontakt s Európskou úniou bola založená v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli. Hlavným motívom zriadenia bola okrem skutočnosti, že vplyv regiónov sa v posledných rokov výrazne posilnil, nutnosť efektívnej analýzy a účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch.

 
Ako súčasť Kancelárie predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a v spolupráci s odbornými útvarmi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja poskytuje Kancelária BSK v Bruseli nasledovné služby:

1. Informácie o záležitostiach Európskej únie
- Monitoring jednotlivých politík EÚ
- Aktivity iných regiónov EÚ
- Informácie o legislatíve a programoch EÚ

2. EÚ projekty
- Hľadanie partnerov pre EÚ projekty
- Podpora projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a pripravovaných rozvojovými regionálnymi agentúrami
- Projektové výzvy

3. Spolupráca / Sieť
- Podpora spolupráce s ostatnými európskymi regiónmi s cieľom rozvoja európskeho integračného procesu, o. i. hľadaním partnerov s rovnakým politickým zmýšľaním pre posilnenie politického vplyvu BSK. Vytváranie kontaktov s predstaviteľmi EÚ umožňuje priamy kontakt medzi správou BSK/BSR a európskymi inštitúciami.

4. Politické záležitosti a záležitosti BSK
- Podpora zástupcov BSK pri prezentácii politiky BSK európskym inštitúciám, regiónom a asociáciám
- Informácie pre potenciálnych partnerov o záležitostiach BSK

5. Kultúra / Turizmus
- Prezentácia a podpora turistických a kultúrnych aktivít BSK
 

Služby Kancelárie BSK v Bruseli

Stáže
Kancelária BSK pre styk s Európskou úniou ponúka slovenským študentom univerzít a odborných škôl možnosť 3-mesačnej stáže (maximálne) v oblasti európskych záležitostí. Stážista bude zapojený do bežnej každodennej práce kancelárie. Môže sa zúčastňovať na seminároch a konferenciách v európskych inštitúciách. Kancelária bude brať do úvahy špeciálne požiadavky študenta (diplomová práca, záujem o špeciálny aspekt európskych politík…). Vyžaduje sa samostatnosť, zručnosť pri práci s počítačom a dobrá znalosť minimálne jedného pracovného jazyka EÚ (angličtina, francúzština alebo nemčina). Stáž nie je platená. Kancelária ponúka pomoc pri hľadaní ubytovania. Záujemcovia o stáž sa môžu skontaktovať priamo s Kanceláriou.

EÚ partneri – sieť
Kancelária BSK pre styk s Európskou úniou založila sieť na hľadanie partnerov, ktorá umožňuje partnerom z iných európskych regiónov nájsť spolupracovníkov pre projekty z BSK. Prichádzajúce projektové návrhy budú priamo zaslané na elektronickú adresu potenciálnych partnerov z BSK. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o ponukách, prihláste sa na adrese: bratislava@skregions.eu.

Partneri BSK môžu tiež zasielať svoje vlastné projektové návrhy. Budú doručené priamo regionálnym zastúpeniam pri EÚ v Bruseli. Váš projektový návrh musí obsahovať nasledujúce základné informácie v angličtine:
  • Názov, adresa organizácie hľadajúcej partnerov
  • Telefón, e-mail kontaktnej osoby zodpovednej za pripravovaný projektIdentifikácia špecifického EÚ programu zodpovedajúcemu projektu
  • Referencie o EÚ programe, krátky opis, termín uzávierky
  • Opis projektu
  • Priority/smerovanie projektu, špecifické ciele, plánované aktivity, kde sa tieto aktivity budú konať, začiatok a rozsah trvania projektu
  • Prípadne ďalšie informácie - web stránka, opis organizácie hľadajúcej partnera