Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

Fotogaléria

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Mestá a obce

Bratislavský kraj leží v západnej časti územia Slovenskej republiky. Má dobré dopravné spojenie na metropoly Európy. Početné atraktivity cestovného ruchu poskytuje Bratislava - hlavné mesto Slovenska a sídlo kraja. Regióny Záhorský, Malokarpatský a Podunajský v zázemí mesta upútajú pozornosť historickými pamiatkami, prírodnými krásami, kultúrnou a športovou vybavenosťou, špecifickou gastronómiou, folklórnymi a vinárskymi tradíciami.

 

 
 • Bratislava- hlavné mesto Slovenskej republiky, sídlo Bratislavského kraja, historické, kultúrne a hospodárske centrum Slovenska
 • Báhoň - z pamiatok obce sa zachoval kaštieľ z 18. stor. (neprístupný verejnosti), Mariánsky stĺp a kostol sv. Františka Assiského s pôsobivým interiérom z 20. stor.
 • Bernolákovo- v obci je kaštieľ z 18. stor. s anglickým parkom a golfovým ihriskom. K pamiatkam patrí aj kostol sv. Štefana zo 14. stor., baroková kaplnka sv. Anny a pomník Antona Bernoláka - priekopníka spisovnej slovenčiny.
 • Blatné- k zachovalým pamiatkam obce patrí gotický kostol zo 14. stor. (neskôr prestavaný) a jaskyňa Lurdskej Panny Márie. Vodná nádrž Blatné - Čihákovský mlyn je príťažlivým miestom pre milovníkov vodného lyžovania.
 • Boldog- významnou kultúrnou pamiatkou obce je kostol Nanebovzatia Panny Márie (pôvodne z 13. stor.), v interiéri s vápencovou doskou s latinským nápisom z obdobia rokov 70 - 138 nášho letopočtu - najstaršia písomná pamiatka na území Slovenska.
 • Borinka- nad obcou sa vypína zrúcanina hradu Pajštún z 13. stor. Príťažlivým turistickým cieľom je Dračí hrádok, krasové územie Borinský kras a rekreačné stredisko Košarisko s možnosťou táborenia.
 • Budmerice - kaštieľ z 19. stor. postavený v romantizujúcom slohu je, okrem anglického parku, neprístupný verejnosti. K pamiatkam patrí aj kostol Povýšenia kríža z 18. stor. V obci je zriadené múzeum Budmerická izbička. V okolí je vodná nádrž a rybníky.
 • Častá- najväčšou atrakciou obce je národná kultúrna pamiatka hrad Červený Kameň s parkom z 13. stor. V hrade sa nachádza stála expozícia nábytku, zbraní, obrazáreň a najväčšia kolekcia dravcov na Slovensku. Kostol sv. Imricha je z 15.stor. Príjemnú prechádzku sľubuje aj národná prírodná rezervácia Hajdúky.
 • Čataj- obec je známa zachovávaním ľudových tradícií - nástenné maľby, kroje, čipky a výšivky známe aj v zahraničí. Historickou pamiatkou je kostol sv. Margity, pôvodne z 18. stor.
 • Doľany - pútnické miesto s kostolom sv. Leonarda na kalvárii zo 14. stor. a kostolom sv. Kataríny zo 14. stor. V blízkosti obce je vodná nádrž Doľany.
 • Dubová - obec s vinárskou tradíciou. Historickou pamiatkou je kostol Ružencovej Panny Márie z 20. stor. Turistické trasy sprístupňujú malokarpatské lesy s rozhľadňou na vrchu Kukla.
 • Dunajská Lužná  - tradičné pútnické miesto k Madone Žitného ostrova, rezbárske sympóziá, 200-ročné kováčske tradície - kováčsky dvor. Nálezy archeologického významu a významného mohylového pohrebiska z obdobia 700 - 550 pred n.l. sú premiestnené do Archeologického múzea SNM v Bratislave.
 • Gajary - obec známa ľudovými folklórnymi tradíciami. Blízkosť rieky Moravy poskytuje možnosti vodnej turistiky, v lesnom prostredí je možnosť jazdy na koni. V centre obce je rannobarokový kostol Zvestovania Panny Márie zo 17. stor.
 • Hamuliakovo - z pamiatok obce sa zachoval kostol sv. Kríža z 13. stor. a úsek Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádze. Význam obce vzrástol po dokončení Vodného diela Gabčikovo. Hanuliakovom prechádza medzinárodná cykloturistická trasa Passau - Viedeň - Bratislava - Komárno.
 • Hrubá Borša - v obci sú priaznivé podmienky pre šport - jazdecká farma s krytou jazdiarňou, jazda na koňoch s doprovodom, westernová reštaurácia. Taktiež sú tu možnosti na splavovanie Čiernej vody a terénne jazdy na bicykloch. Funguje tu aj požičovňa bicyklov a člnov.
 • Hrubý Šúr - prostredie Malého Dunaja a priľahlých lesov vytvára podmienky na splavovanie, rybolov a poľovníctvo.
 • Hurbanova Ves - obec vznikla na mieste bývalého majera grófov Pálffyovcov. V blízkom okolí sú vodné plochy a rieka Malý Dunaj vhodné na rybolov a splavovanie.
 • Chorvátsky Grob - v obci je kaplnka sv. Trojice zo 17. storočia. V dotyku s národnou prírodnou rezerváciou Šúr je k dispozícii jazdecký areál s krytým rehabilitačným bazénom a golfovou akadémiou.
 • Igram- prvá písomná zmienka o obci pochádza z 13. stor. V blízkom okolí je vodná nádrž a rybníky s výbomýrni podmienkami pre rybolov a šport.
 • Ivanka pri Dunaji - v obci sa zachoval kaštieľ z 18. stor. (nie je prístupný verejnosti). Z obce vedie jediná prístupová cesta k mohyle M. R. Štefánika, ktorý tu zahynul pri leteckej havárii v roku 1919. Jazdecký klub poskytuje možnosť rekreačného jazdenia i jazdy na koči.
 • Jablonec - z pamiatok sa zachoval kostol sv. Márie Magdalény z 19. stor.. Dodnes sú v obci udržiavané ľudové tradície.
 • Jablonové - historickou pamiatkou je kostol sv. Michala zo 16. stor. aj zvyšky sklárskej huty zo 17. stor. Blízke pohorie Malých Karpát poskytuje možnosti pešej turistiky.
 • Jakubov- v obci sa nachádza kostol sv. Filipa a Jakuba, pôvodne zo 17. stor., známe sú Jakubovské rybníky.
 • Kalinkovo - v  obci upúta pozornosť kostol sv. Františka Serafínskeho z 20. stor., Božie muka z 19. stor. i pamiatkovo chránená Hornožitnoostrovná hrádza, po ktorej vedie cyklistická trasa.
 • Kaplna - kostol sv. Alžbety je pôvodne z 13. stor., Božie múky zo 16. stor.. V blízkosti obce sa nachádzajú lokality na turistiku, šport a rybolov.
 • Kostolište - v obci sa nachádza múzeum a rodný dom maliara, národného umelca Martina Benku. Historickou pamiatkou je gotický kostol sv. Martina.
 • Kostolná pri Dunaji - pôvodné osídlenie obce dokumentujú archeologické nálezy - stopy osídlenia z eneolitu, z doby bronzovej i rímskej. Obec je známa farmou, v ktorej sa chovajú sibírske tigre.
 • Kráľová pri Senci - v  katastri obce sa nachádza včelársky skanzen, športové letisko a letecká škola. Pamiatkovo chránené sú objekty: kostol postavený na mieste kaplnky z 18. stor. a barokový cestný most cez Čiernu vodu.
 • Kuchyňa - v centre obce sa nachádza barokový kostol sv. Mikuláša z 18. stor., neďaleko obce poľovnícky kaštieľ z 19. stor. i vodné nádrže Kuchyňa a Vývrat.
 • Láb - v obci je kaplnka sv. Vendelína z 18. stor., ku ktorej sa konajú procesie. Zachovali sa ľudové folklórne tradície a kroje. V blízkosti obce je Lábske jazero.
 • Limbach - vinohradnícka obec pod Malými Karpatmi s evanjelickým kostolom z 19. stor. a kostolom sv. Teobalda z 15. stor. Prírodné prostredie je sprístupnené turistickými a cyklistickými trasami. V blízkosti obce su prírodné rezervácie Nad Šenkárkou, Zlatá Studnička, prírodná pamiatka Limbasská vyvieračka a rekreačná oblasť Slnečné údolie.
 • Lozorno - kostol sv. Kataríny zo 17. stor., pôvodná ľudová architektúra, ako aj ľudová tvorba - vyšívaný kroj. Okolité lesy sú bohaté hubárske terény. V blízkosti vodnej nádrže Lozorno je jazdecký ranč. Obec tiež poskytuje športové vyžitie v oblasti tenisu a golfu.
 • Malacky - sídlo okresu. K pozoruhodnostiam mesta patrí najmä františkánsky kláštor a renesančno-barokový kostol zo 17. stor. so „svätými schodmi", kaštieľ zo 17. stor. s rozsiahlym anglickým parkom a židovská synagóga z 19. stor.
 • Malé Leváre - v obci je zachovaný kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 17. stor. Pri vodnej ploche Rudava sa nachádza rekreačný areál s autokempingom, v okolí možnosť zberu húb.
 • Malinovo - dejiny obce sú späté s Eberhardským kaštieľom, ktorý vznikol prestavbou hradu v 17. stor. V obci bola otvorená prvá záhradnícka škola na Slovensku (r. 1926), ktorá existuje dodnes.
 • Marianka - najstaršie mariánske pútnické miesto na Slovensku - kostol Narodenia Panny Márie zo 14. stor. s kláštorom zo 16. stor., zázračným prameňom, kaplnkami a krížovou cestou. V blízkosti obce je prístupné krasové územie Borinský kras.
 • Miloslavov - zaujímavosťou obce je novozriadený Podunajský remeselný dvor v pôvodnom objekte zemepánskej sýpky, ktorý záujemcom priblíži históriu, tradície i remeslá regiónu. V obci sa nachádza tréningový areál pre výcvik koni, šermiarska sála a exteriéry pre nakrúcanie historických filmov.
 • Modra - bývalé kráľovské mesto s pamiatkovo chráneným historickým jadrom preslávené pôsobením významných osobností slovenského národného života (najmä Ľudovíta Štúra), vinohradníckou tradíciou a výrobou majoliky. Atraktívnymi sú rekreačné oblasti Harmónia a Piesok s obľúbeným cieľom - rozhľadňou na Veľkej homoli.
 • Most pri Bratislave - vzácnou kultúrno-historickou pamiatkou je dvojvežový kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho z 13. stor., Božie muka a prícestný soliter. V okolí sa nachádzajú štrkové jazerá Zelená Voda.
 • Nová Dedinka - pamiatkovým objektom je kostol sv. Filipa a sv. Jakuba apoštolov, románsko-gotická stavba pôvodne z 13. stor. V blízkom okolí sú podmienky pre letnú rekreáciu a vodné športy.
 • Nový Svet - novovytvorená obec v r. 2002. Poloha obce v blízkosti početných vodných plôch vytvára možnosti pre letnú rekreáciu.
 • Pernek- historickými pamiatkami obce sú kostol sv. Ducha zo 17. stor. a kalvária z 19. stor. Rekreačné možnosti ponúka centrum v Malých Karpatoch, na Pezinskej Babe (527 m n. m.) - lyžovanie, turistika, cyklistika.
 • Pezinok - bývalé kráľovské mesto, dnes hospodárske, kultúrne a administratívne centrum regiónu, sídlo okresu. Priťahuje návštevníkov obnoveným historickým jadrom s množstvom pamiatkových objektov, živými vinohradníckymi a vinárskymi tradíciami. V meste sídli Malokarpatské múzeum, Galéria insitného umenia, Národný salón vín. Rekreačná oblasť Baba je centrom zimnej a letnej rekreácie.
 • Píla - nad obcou sa vypína hrad Červený Kameň. K sakrálnym pamiatkam patrí kaplnka Navštívenia Panny Márie z 19. stor. Z obce je prístupná národná prírodná rezervácia Hajdúky.
 • Plavecké Podhradie - z obce je prístupná zrúcanina Plaveckého hradu, pôvodne kráľovská pohraničná pevnosť z 13. stor., Plavecký Kras a Plavecká jaskyňa.
 • Plavecký Mikuláš - obec s pôvodnou ľudovou architektúrou a opevneným barokovým kostolom zo 17. stor.. V blízkosti je Plavecký hrad z 13. stor., národná prírodná rezervácia Kršlenica - Plavecký Kras s jaskyňou Deravá skala.
 • Plavecký Štvrtok - kostol Nanebovzatia Panny Márie je pôvodne zo 14. stor., pozornosť upúta Záhradná galéria Alojza Machaja, prírodná rezervácia Bezedné.
 • Reca - v 17. stor. sa tu zdržiavali exulanti z Čiech a Moravy, ktorí tu postavili po bitke na Bielej hore husitskú modlitebňu. Blízke Senecké jazerá poskytujú možnosti rekreácie a športu.
 • Rohožník - Malé Karpaty a vodná nádrž Vývrat poskytujú možnosti na turistiku, letné športy a rybolov. V obci je kostol Nanebovzatia Panny Márie z 19. stor., kaplnka sv. Rozálie pôvodne zo 14. stor. a zvonica.
 • Rovinka - pamiatkovo chránený je zachovaný úsek Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádze a 200-ročný chránený strom - platan. V okolí obce sú vodné plochy využívané pre šport a rekreáciu.
 • Senec - sídlo okresu. Populárne centrum cestovného ruchu s vodnou plochou Slnečné jazerá (16 ha) a aquaparkom je obľúbeným cieľom domácich i zahraničných vyznávačov letnej rekreácie. Gotický kostol biskupa sv. Mikuláša je pôvodne zo 14. stor., Turecký dom zo 16. stor., Stĺp hanby - pranier zo 16. stor.
 • Slovenský Grob - obec je známa husacími hostinami a vinárskymi tradíciami. V chotári obce sa konajú púte ku kaplnke sv. Anny z 18. stor.
 • Sološnica - historickou pamiatkou je kostol Všetkých svätých zo 17. stor a kalvária. Prírodnou zaujímavosťou národná prírodná rezervácia Roštún.
 • Studienka - obec ponúka ideálne podmienky pre milovníkov hubárskej turistiky. Pamiatkovým objektom je barokový kostol sv. Štefana Kráľa zo 17. stor.
 • Stupava - mesto je známe džbankárskou a keramickou výrobou (Múzeum Ferdiša Kôstku) a archeologickými náleziskami z rímskych a slovanských čias. Pôvodne vodný hrad zo 17.stor. bol prestavaný na barokový kaštieľ, ktorý je situovaný v anglickom parku (jeden z najvzácnejších v SR). K pamiatkam patrí renesančný kostol sv. Štefana zo 17. stor. i stĺp hanby.
 • Suchohrad - obec v Pomoraví s kostolom sv. Floriána z 20. stor., v katastri obce sú dve prírodné rezervácie Bogdalický vrch a Šmolzie.
 • Svätý Jur - bývalé kráľovské mesto so zachovalým historickým jadrom (mestská pamiatková rezervácia). K najdôležitejším pamiatkam patria zvyšky slovanského hradiska, zrúcanina hradu Biely Kameň z 13. stor., Pálffyovský kaštieľ zo 17. stor., kostol sv. Juraja z 13. stor., hradby mestského opevnenia zo 17. stor. Chránená je prírodná rezervácia Jurské jazero a národná prírodná rezervácia Šúr - rarita v strednej Európe.
 • Šenkvice - dominantou obce je kostol sv. Anny zo 16. stor. Tradície pôvodného chorvátskeho osídlenia dokumentuje expozícia Obecného múzea. Vodné nádrže Šenkvice a Blatné ponúkajú možnosti letných športov.
 • Štefanova - obec s vinárskymi tradíciami, pamiatkou je kostol sv. Štefana Kráľa z 15.stor. Rybník Hájiček vytvára podmienky pre rybolov.
 • Tomášov - v obci sa zachoval kaštieľ s parkom z 18. stor. (nie je prístupný pre verejnosť), kostol sv. Mikuláša zo 17. stor., neogotická kaplnka sv. Kríža a kúria rodiny Csenkeyovcov.
 • Tureň - okolie obce je bohaté na vodné plochy, poskytuje možnosti letnej rekreácie. Pamiatkové objekty rím.-kat. kostol a zvonica sú z 19. stor.
 • Veľké Leváre - turistami navštevovaná pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Habánsky dvor. Barokový kaštieľ z 18 stor. nie je prístupný verejnosti. V blízkosti je národná prírodná rezervácia Abrod. 
 • Veľký Biel - významnou pamiatkou je barokový kaštieľ - jeden z najväčších na Slovensku (nie je prístupný pre verejnosť) z 18. stor., kostol Nájdenia sv. kríža z 18. stor. a kaplnka z 19. stor. sú pamiatkovo chránené.
 • Viničné - k pozoruhodnostiam obce patria vinárske a ľudové tradície, kostol sv. Filipa a Jakuba zo 17. stor. i zvonica z 19. stor., vodná nádrž a lukostrelecká strelnica.
 • Vinosady - tradičná vinohradnícka obec. Z pamiatok sa zachoval barokový kaštieľ z 18. stor. (verejnosti neprístupný) a kostol sv. Martina z 19. storočia.
 • Vištuk - v obci sa nachádza kostol Najsvätejšej Trojice zo 16. stor., kaplnka sv. Anny z 19. stor. a Božia muka zo 16. stor. Vodná nádrž Vištuk poskytuje možnosti letných športov a rekreácie.
 • Vlky - z pamiatok sa tu nachádza socha Panny Márie, Lurdská jaskyňa a obecný pomník padlých hrdinov z 1. svetovej vojny.
 • Vysoká pri Morave - obec leží pri rieke Morava, na štátnej hranici s Rakúskom. Po hrádzi rieky Moravy prechádza cykloturistická trasa. Kostol sv. Andreja Apoštola je pôvodne zo 17. stor.
 • Záhorská Ves - obcou prechádza Moravská cyklotrasa, hraničný priechod kompou cez rieku Moravu sprístupňuje rakúsku obec Angern, kostol sv. Michala archanjela je zo 17. stor. V obci sa nachádza rodný dom opernej speváčky Lucie Poppovej.
 • Zálesie - z historických pamiatok sa zachovala kaplnka Svätej Trojice a pamätný kríž z 20. stor. Malebné zátišia na brehu Malého Dunaja poskytujú možnosti letnej turistiky, jazdectva a podmienky pre trampské stretnutia.
 • Závod - významnou pamiatkou je novogotický kostol sv. Michala archanjela z 19. stor. a pôvodne gotický kostol Navštívenia Panny Márie zo 14. stor. V blízkosti je národná prírodná rezervácia Abrod.
 • Zohor - kostol sv. Margity Antiochijskej je z 19. stor. a nerománska kaplnka sv. Jána z 18. stor. Obec je rodiskom akademického maliara Albína Brunovského.