Blindfriendly Piatok 10. 4. 2020 | Meniny má Igor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dni Bratislavského samosprávneho kraja

Aj v tomto roku pripravil Bratislavský samosprávny kraj niekoľko prezentačných podujatí, zameraných na prezentáciu kraja, jeho aktivít, úspechov a kompetencií, tento krát však vzhľadom na zlú finančnú situáciu v zúženej verzii. Jednotlivé aktivity sa odohrajú v priestoroch divadiel, domovoch sociálnych služieb alebo ďalších zariadení, nie však počas plánovaného podujatia pre širokú verejnosť na Tyršovom nábreží, od ktorého sme museli upustiť.

 
 

Podujatia sa neuskutočnia v prostredí, v ktorom vznikali, ale v inom a netradičnom, v duchu integrácie študentov, profesionálnych hercov, klientov domovov sociálnych služieb ale aj ich príbuzných, známych či širokej verejnosti. Hlavnou myšlienkou ostáva vzájomné zbližovanie, upevňovanie dobrých vzťahov a posilňovanie hrdosti nás všetkých na svoj kraj. Vzájomným poznávaním by sme mali získavať nové a nové podnety, ktoré v nás budú upevňovať pocit spolupatričnosti.
V dňoch od 4. do 18. septembra t. r. budú študenti stredných škôl spoznávať život klientov sociálnych zariadení priamo u nich na návšteve, profesionáli z našich divadiel prídu svoje predstavenia odohrať na pôdu domovov sociálnych služieb, naopak ich klienti budú mať možnosť zahrať si v divadle na doskách, ktoré znamenajú svet.

Deň odpustených pokút a penále v knižnici, niektoré výstavy či divadelné predstavenia zadarmo alebo so zľavou, odborné semináre atď. – aj to sú prezentačné dni BSK 2009.
 
 
Podujatia v rámci prezentácie Bratislavského samosprávneho kraja 2009
 
8.-9. septembra 2009 (utorok, streda)
V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa uskutočnia prezentácie jednotlivých ZSS pre študentov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK:
8. septembra o 9.00 hod. navštívia DSS Sibírsku študenti SOŠ elektrotechnickej v Bratislave
8. septembra o 9.00 hod. navštívia DSS ROSA študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie Bratislava
8. septembra o 9.00 hod. navštívia DSS Senec študenti Gymnázia Senec
8. septembra o 9.00 hod. navštívia DSS Hestia študenti Gymnázia Pezinok          
9. septembra o 8.00 hod. navštívia DSS Hestia študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie Modra
8. septembra o 9.00 hod. navštívia DSS Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie študenti Pedagogickej a sociálnej akadémie Bratislava
7. a 8. septembra navštívia DSS Kampino študenti Gymnázia na Haanovej 28 Bratislava
 
9. septembra 2009 o 13.00 hod. (streda)
v spolupráci s Agentúrou podporovaného zamestnávania n.o. sa uskutoční v sídle BSK v Rokovacej sále workshop pod názvom ,,Príklady dobrej praxe – podporujeme deinštitucionalizáciu v sociálnej oblasti“
 
10. septembra 2009 o 15.00 hod. (štvrtok)
v spolupráci so Združením pre mentálne postihnutých v SR sa v sídle BSK v Rokovacej sále uskutoční seminár v rámci projektu „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím“
 
10. septembra 2009 (štvrtok)
Divadlo Ludus odohrá v priestoroch Domova sociálnych služieb pre deti – ROSA predstavenie – klauniádu „Hasprčko a Mrculík“
 
12. septembra 2009 ( sobota)
Divadlo Astorka/Korzo´90 poskytne všetkým záujemcom o predstavenie KENTAURI zľavnené lístky. Úspešný titul režijne naštudoval Roman Polák.
 
11. septembra 2009 od 16.00 hod. (piatok)
V Bratislavskom bábkovom divadle sa predstavia klienti DSS so svojimi predstaveniami :
DSS prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých - ,,Cesta okolo sveta“
DSS Hestia - „Zamrznuté kvietky“
DSS Senec - „Tri hlúpe kačky“
DSS Báhon - „Trojruža“
 
11. septembra 2009 (piatok)
Malokarpatská knižnica v Pezinku pripraví Deň odpustených pokút a poplatkov. Návštevníci, ktorí v tento deň zavítajú do knižnice, nebudú musieť zaplatiť zápisné, poplatky za nevrátené knihy, odpustia im pokuty a internet bude zadarmo.
 
 
12. septembra 2009 (sobota)
Bratislavské bábkové divadlo pripraví celodenný program pod názvom ,,Sobota s krásnym úsmevom“ pre deti od 3 rokov, s uvedením hry ,,Zdravé ďasná“. Podujatie sa uskutoční v rámci výchovy a osvojenia si zručnosti, ktoré napomôžu deťom k osvojeniu si dodržiavania zásad správnej dentálnej hygieny. Podujatie zrealizuje BBD v spolupráci s OZ Zdravé ďasná. Vstup je zadarmo.
 
14. – 21. septembra 2009 (pondelok – pondelok)
Vo výkladoch obchodov na Štefánikovej ulici v Pezinku budú vystavené muzeálne predmety zo zbierok Malokarpatského múzea, pod názvom ,,Pouličné múzeum“.
 
17. septembra 2009 (štvrtok)
V priestoroch Malokarpatského múzea otvoria dve výstavy. Návštevníci si budú môcť pozrieť expozíciu, ktorá je spojená s oslavou predkresťanských sviatkov a má názov ,,Bakchanálie“. Druhá výstava sa spája s keramikou a pod názvom ,,Sochy“ bude v priestoroch pivníc nainštalovaná tvorba keramikárky Juliany Hadvigovej.
 
18. septembra 2009 (piatok)
Divadlo ARÉNA poskytne všetkým záujemcom o predstavenie BOH MASAKRA, komédiu súčasnej, najhranejšej autorky Yasminy Reza, lístky s 20 % zľavou. V réžii Soni Ferancovej účinkujú Anna Šišková, Olga Belešová, Richard Stanke a Martin Hornák.
 
Prvá polovica septembra
Malokarpatská knižnica v Pezinku pripraví besedu o samospráve s predsedom BSK Vladimírom Bajanom a pezinskými študentmi stredných škôl v priestoroch knižnice.