Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK – Kraj bez hraníc

Spoznať ľudí, ktorých označujeme aj ako znevýhodnení či postihnutí priamo v prostredí, ktoré im je prirodzené, v ktorom žijú, pracujú a zabávajú sa, mali možnosť študenti stredných škôl z bratislavského kraja v domovoch sociálnych služieb, ktoré spravuje BSK. Aj ďalšie podujatia počas tohtoročných prezentačných dní BSK mali spoločného menovateľa – náš spoločný život v našom regióne – či už sme mladí, starí, zdraví či hendikepovaní, vieme spolu komunikovať a naše vzájomné kontakty sú naozaj bez hraníc.

 
 

Priamy osobný kontakt, pre mnohých študentov prvý, otvára dvere vzájomnému spoznávaniu, integrácii, lámaniu bariér či predsudkov medzi zdravou a hendikepovanou populáciou. Klienti viacerých sociálnych zariadení s radosťou privítali svojich nových kamarátov a predstavili im svoje umelecké nadanie, zručnosť, ukázali im svoje triedy, herne či izby. Vpustili ich do svojich životov.

„Naši klienti študentom dokázali, že aj hendikepovaní občania majú svoje potreby, záujmy, radosti aj starosti,“ uzavrela návštevu študentov v ich zariadení riaditeľka DSS Senec Renáta Balážová.
 
Ľubica Vyberalová, riaditeľka DSS Hestia Pezinok zhrnula význam akcie slovami : „Ako sa ukázalo, niektorí študenti mali len individuálne skúsenosti so stretnutím s ľuďmi s mentálnym postihnutím vo forme náhodného stretnutia na ulici. Ako sami konštatovali, toto vzájomné stretnutie ich oslovilo. Za dve hodinky, ktoré strávili u nás v Hestii, bolo možné na tvárach študentov vidieť zmenu náhľadu na ľudí so zdravotným postihnutím. Strnulé a napäté výrazy tváre pri vstupe do areálu sa postupne uvoľňovali a naše zariadenie opúšťali uvoľnení, s úsmevom.“
 
„Študenti mali zaužívaný stereotypný obraz o ľuďoch s mentálnym postihnutím ako ľuďoch, ktorí potrebujú neustálu, 24 hodinovú starostlivosť. Mali možnosť presvedčiť sa o tom, že mentálne postihnutí ľudia sú aj ľudia s istým stupňom samostatnosti, sebestačnosti a nezávislosti pri posilňovaní každodenných návykov,“ povedala po návšteve gymnazistov z Haanovej Jana Tvarožková, riaditeľka DSS Kampino.
 
Téme integrácie, sociálnej starostlivosti, života znevýhodnených a možnostiam, ako s nimi komunikovať sa budú venovať pedagógovia aj na hodinách etickej výchovy. Dve študentky sa rozhodli pre dobrovoľnícku prácu s klientmi v zariadení. Iný študent sa pokúsi osloviť svoju mamu s pomocou získať pre aktivity sociálneho zariadenia financie. Aj to sú výsledky tohto týždňa.
 
To však nebolo všetko. Klienti niektorých sociálnych zariadení mali možnosť so svojim programom vystúpiť „na doskách, ktoré znamenajú svet“, teda priamo na javisku profesionálneho Bratislavského bábkového divadla. Pre mnohých to bol zážitok nielen pre túto skutočnosť, ale aj preto, že mohli ukázať, čo všetko dokážu, aj širšiemu publiku. Na dosky Bratislavského bábkového divadla sa v druhý septembrový piatok postavili klienti zo štyroch domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej kompetencii BSK. Svoje predstavenia pripravovali celé mesiace a i keď vystupovali len dvadsať minút, ich úsilie bolo odmenené úprimným nadšením a vďakou publika. Ako prvý vystúpili klienti DSS prof. Karola Matulaya. Poetický príbeh o chlapcovi z inej planéty, ktorý cestuje po zemeguli a spoznáva nových priateľov, v sebe niesol odkaz tolerancie k všetkým „odlišnostiam“, ktoré sú prirodzenou súčasťou ľudského spoločenstva. DSS Hestia vsadil viac na krásu pohybu ako na samotný príbeh. Ich scénický tanec inšpirovaný striedaním ročných období ohromoval precítením a ladnosťou pohybov. Hneď ako utíchol aplauz, prišla na rad stará avšak stále aktuálna bájka „Tri hlúpe kačky“, ktorú spracovali klienti DSS Senec. Odvekú „kačaciu dilemu opäť umne vyriešila prefíkaná líška, tá po výdatnej večeri poučila deti i dospelých, že pýcha, vždy predchádza pádu. Posledné predstavenie patrilo klientom DSS Báhoň a rozprávke „Trojruža. Krásne kulisy, kostnými, ale i vtipne prepracované dialógy, svedčili o tom, že na pódiu nestoja po prvý krát. Divadelný večer domovov sociálnych služieb sa uskutočnil v rámci Dní Bratislavského samosprávneho kraja. Dúfajme, že svoje umelecké vlohy budú rozvíjať i naďalej a na podobné podujatie nebudeme musieť čakať dlho.
 
A naopak, herci z divadla LUDUS prišli odohrať jedno svoje predstavenie klientom DSS Rosa priamo k nim – keďže tí nemajú veľa príležitostí zhliadnuť divadelné hry „veľkých“ divadiel. „Záujem bol nad očakávanie veľký, mali sme pripravených 240 stoličiek, nakoniec nás bolo 325. Ale potlesk bol skutočne veľký a spokojnosť najmä menších detí obrovská,“ pochvaľuje si podujatie riaditeľ DSS Rosa Miro Kuric.
 
Sprievodnými aktivitami tohtoročných prezentačných dní BSK bol aj voľný vstup do Malokarpatského múzea v Pezinku v nedeľu 6. septembra či Deň odpustených pokút a poplatkov v Malokarpatskej knižnici v Pezinku v piatok 11. septembra.
BSK pripravil okrem toho workshop pod názvom „Príklady dobrej praxe – podporujeme deinštitucionalizáciu v sociálnej oblasti“ v spolupráci s Agentúrou podporovaného zamestnávania n.o. a seminár v rámci projektu „Spoločne proti diskriminácii ľudí s mentálnym postihnutím“ v spolupráci so Združením pre mentálne postihnutých v SR.
Divadlo Astorka/Korzo´90 poskytlo všetkým záujemcom o predstavenie KENTAURI v réžii Romana Pláka v sobotu 12. septembra zľavnené lístky a Divadlo ARÉNA poskytne na predstavenie BOH MASAKRA, komédiu súčasnej, najhranejšej autorky Yasminy Reza, v piatok 18. septembra lístky taktiež so zľavou 20%.
 
Kvôli kríze tohtoročné Dni BSK nevyvrcholili plánovaným podujatím na Tyršovom nábreží v Petržalke, ktoré sa malo konať v sobotu 12. septembra. Ohlasy z tých podujatí, ktorých sa zúčastnili naši študenti, klienti sociálnych zariadení a umelci ho však plne vynahradili.