Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dni Slovákov žijúcich v zahraničí 2009

Prejavom vyspelosti každého národa je úcta k národným znakom, národným prejavom a pestovanie národnej hrdosti v príslušníkoch svojho etnika. Slovenská republika tým, že Slovákov žijúcich v zahraničí uznáva a rešpektuje ako integrálnu súčasť slovenského spoločenstva, vyjadruje svoj vzťah k ich minulosti i súčasnému životu.

 
Zámerom Dní, ktorých gestorom a hlavným organizátorom je Úrad vlády pre Slovákov žijúcich v zahraničí, je poukázať práve na toto existujúce a živé prepojenie medzi Slovákmi na Slovensku a Slovákmi po celom svete, skonkretizovať predstavu o nich obyvateľom miest a obcí Slovenska, vytvoriť medzi nimi putá, posilniť ich spolupatričnosť a zachovať túto väzbu ako odkaz aj pre nasledujúce generácie. Toto podujatie nesie v sebe aj ďalší rozmer – vytvára možnosti pre zbližovanie Slovákov roztrúsených po celom svete a k upevňovaniu citového i rozumového vzťahu najmladšej generácie krajanov k Slovensku.
 
Dni Slovákov žijúcich v zahraničí majú už svoju šestnásťročnú tradíciu. Ich realizácia v jednotlivých regiónoch Slovenska, tentoraz v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a  Žilinským samosprávnym krajom, má vždy mimoriadne úspešný priebeh a stretáva sa s veľkým ohlasom vo verejnosti. Slováci žijúci v zahraničí sú potomkami vysťahovalcov sociálnej emigrácie medzivojnového obdobia (Francúzsko, Belgicko), patria k nim predstavitelia politickej emigrácie z rokov 1945, 1948, 1968 (Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, Taliansko, Švédsko, Dánsko, Nórsko) a tiež Slováci, ktorí odchádzali za prácou alebo na štúdium po roku 1989 (Veľká Británia, Írsko). Z ich radov vyšli významné osobnosti v oblasti literatúry, vedy, techniky i umenia, ktoré sa hlásia k slovenským koreňom a zároveň obohacujú svojimi vedomosťami a schopnosťami krajiny, v ktorých žijú. Na Dňoch Slovákov žijúcich v zahraničí 2009 sa predstavili súčasní predstavitelia ich umeleckého života. Program obsahoval pestrú paletu vystúpení z rôznych oblastí kultúrneho, spolkového života, dokumentárne a umelecké výstavy, prezentácie knižnej tvorby a krajanskej tlače, besedy s predstaviteľmi krajanských spolkov a pod.
 
Gala večer, ktorý sa konal dňa 4. októbra t. r. v Divadle Aréna, bol vystúpením sólistov a umeleckých skupín Slovákov žijúcich v zahraničí pod názvom To je zem, čo v srdci mám. Režisérsky predstavenie bravúrne zvládol Martin Kákoš. Celým večerom hostí sprevádzala moderátorka Jana Hospodárová.
Účinkovali sólisti: Olivier de Cordemoy, klavír (Francúzsko), Mariana Tordjman-Gajdošová, Christine Waegman, husle, spev a akordeón (Francúzsko), Daniel Compagnon, fujara (Francúzsko), Jozef Ivaška, spev, (Rakúsko), Alexander Žemľa, prednes poézie (Švajčiarsko), Naďa Hammarberg-Kristeková, Maria Hjalmarson a Hans Wigren, prednes poézie (Švédsko), Anna Katarina Schatzlová so synom Patrickom, spev (Švédsko), Elena Cengelová Carina, gitara, spev (Taliansko). Skladba hudobného skladateľa Pavla Šimala (Švédsko) Signály v podaní umelcov: Igor Fábera, hoboj, Ján Slávik, violončelo, Daniela Varínska, klavír (Slovensko), folklórny súbor Li Tchena (Belgicko) a folklórny súbor Ostroha (Írsko).
 
Počas galakoncertu bola vo vstupných priestoroch divadla inštalovaná výstava obrazov výtvarníčky Jarmily Šimalovej-Divíškovej (Švédsko).
 
 

Súvisiace dokumenty