Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kvalita služieb z roka na rok narastá

Bratislavský samosprávny kraj zlepšuje poskytovanie sociálnych služieb vo svojich zariadeniach. A to napriek ťažkej finančnej situácii v sociálnej oblasti i výrazne obmedzeným možnostiam čerpať prostriedky z fondov EU.

 
„Neustále hľadáme nové možnosti ako zlepšiť život klientom našich sociálnych zariadení. Preto som nesmierne rád, že sme v získaní dotácií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR úspešní.“ povedal predseda BSK Vladimír Bajan na dnešnej návšteve dvoch sociálnych zariadení. Bratislavský samosprávny kraj po úspechu z roku 2007 požiadal Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) o dotácie aj v roku 2008, vďaka čomu teraz môže zabezpečiť lepšie podmienky pre klientov týchto zariadení. „Ministerstvu sme ešte v roku 2007 predložili 70 projektov, z toho schválilo 52 žiadostí a v minulom roku nám ministerstvo schválilo ďalších 36 projektov.“ dodáva predseda Bajan. Celkovo ministerstvo podporilo úspešné projekty Bratislavského kraja dotáciami v celkovej hodnote viac ako 41 mil. Sk. (1.367-tis. €). Z týchto finančných prostriedkov kraj financoval rôzne rekonštrukcie ako inštalácie výťahov pre imobilných klientov, výmeny podláh za protišmykové, realizácie bezbariérových vstupov, nákup rozličných zariadení pre ľahšiu manipuláciu s telesne postihnutými klientmi, ale aj modernizácie kotolní, stravovacích prevádzok pod.
 
V tejto súvislosti dnes, 7. októbra t.r. navštívila dva domovy sociálnych služieb ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Viera Tomanová spolu s predsedom BSK Vladimírom Bajanom. V sprievode oboch riaditeľov domovov Štefana Tvarožka a Miroslava Kurica si prezreli zrekonštruované priestory v DSS Gaudeamus a v DSS Rosa. V rámci tejto prehliadky videli vynovené vybavenie stravovacej jednotky, zmodernizovaný lôžkový výťah či obnovené tréningové pracovisko pre sociálnu rehabilitáciu v DSS Gaudeamus a nové zariadenia na zlepšenie manipulácie s telesne postihnutými, vynovené priestory určené na liečebnú intervenciu či nové materiálne vybavenie obytných miestností v DSS ROSA.   
 
Okrem dotácií z MPSVR SR je Bratislavský samosprávny kraj mimoriadne úspešný aj v čerpaní prostriedkov grantu z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu. Z týchto zdrojov BSK v Bratislave zrealizuje nové komplexné centrum hydroterapie, ktoré bude slúžiť ako pre telesne či mentálne znevýhodnených, tak aj pre širokú verejnosť.