Blindfriendly Streda 22. 1. 2020 | Meniny má Zora Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Frešo diskutoval so starostami malackého okresu

 Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Pavol Frešo diskutoval zo starostami malackého okresu. Župana informovali o problémoch v sociálnej sfére, doprave, problémy pri zabezpečovaní úloh im robia aj redukované rozpočty spôsobené najmä výpadkom podielových daní z príjmov fyzických osôb.

 

Podľa župana je dôležité stretnúť sa, určiť si priority a spoločne začať problémy riešiť. „Už počas kampane som sa naučil, že politika sa nerobí na úrade, ale s vami. Považujem za kľúčové, že priamo volení zástupcovia by sa mali s ľuďmi stretávať a diskutovať,“ povedal primátorom a starostom.

Primátor Malaciek Jozef Ondrejka poukázal na akútne problémy okresu, ktorými sú predovšetkým havarijný stav mostného privádzača do mesta, veľmi zlý stav ciest, chýbajúca stredná zdravotnícka škola ale aj nedostatočne zabezpečené mostné prepojenie Záhoria so susedným Rakúskom najmä v lokalite Záhorská Ves - Angern. Ako tiež uviedol, podľa informácií z rokovania Rady ZMOS doterajší výpadok príjmov z dane fyzických osôb v SR oproti roku 2009 už predstavuje 155,4 milióna eur. Frešo uviedol, že BSK zápasí s rovnakým problémom vo výpadku príjmov, ktorý odhadol až na 27 percent. „Kraj dodnes nemá schválený rozpočet, lebo bývalé vedenie župy koncom minulého roka vôbec pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 nerátalo s dopadmi krízy, a preto kraj dosiaľ hospodári v rozpočtovom provizóriu. Pri predložení nového rozpočtu budeme vychádzať z výrazných úspor na neefektívnych nákladoch,“ povedal Frešo. Považuje to však za príležitosť prijať opatrenia, ktoré župu ozdravia. „Výsledkom bude, že každé naše rozhodnutie musí byť ekonomické,“ doplnil bratislavský župan.

K oprave mosta v Malackách prisľúbil predseda vyčlenenie prostriedkov v rozpočte kraja na tento rok. Privítal aj plán vybudovania mosta v Záhorskej Vsi do Angernu, kam dosiaľ premáva len kompa. Frešo však pripomenul, že najaktuálnejšou prioritou je postavenie cyklomosta z Devínskej Novej Vsi do Schlosshofu. Rovnako prisľúbil pomoc pri riešení zriadenia strednej zdravotníckej školy v Malackách a zdôraznil svoj osobný záujem na priamej komunikácii so starostami obcí.

Starostovia poukázali aj na cesty, ktoré podľa viacerých nie sú dobre udržiavané. Župan preto navrhol, aby všetky požiadavky zosumarizovali, označili priority a následne ich predložia krajských poslancom. Zúčastnení sa dotkli aj problematiky prerozdelenia eurofondov medzi vyššie územné celky, pričom Frešo opäť zdôraznil, že BSK je v čerpaní v nevýhode. Bratislavský kraj je totiž vylúčený z mnohých možností čerpania práve preto, že má najvyšší podieľa HDP na obyvateľa. „Za kľúčové považujem povedať si problémy z oči do očí, ak potrebujú širokú politickú zhodu. V takomto prípade však musia ísť politické trička dolu. Tlak musíme vyvíjať spolu. Ak robíme tlak, môžeme dotlačiť aj veľkých hráčov, aby ten tlak počuli,“ uviedol Frešo. Oporu chce hľadať aj u poslancov v Národnej rade SR.

Starostovia ocenili prístup predsedu BSK, otvorenosť samosprávy ako aj spoluprácu. Na nasledujúcich stretnutiach sa budú venovať už konkrétnym problémom, ku ktorým župan prizve aj kompetentných a výkonných úradníkov.