Blindfriendly Utorok 10. 12. 2019 | Meniny má Radúz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Pracujeme na spoločných potrebách

Dňa 21. mája 2010 sa uskutočnil prvý Informačný deň „Pracujeme na spoločných potrebách“, ktorý sa konal v kultúrnom dome Kostolná pri Dunaji.

 

Informačný deň organizovala Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok, stretnutia sa zúčastnili starostovia obcí okresov Senec a Pezinok. Cieľom spoločného stretnutia bolo zmapovať aktuálne potreby obcí v týchto okresoch , zistiť ich záujem o medzinárodnú spoluprácu na báze projektov, informovať o novinkách v RRA SP a pomôcť pri budovaní kapacít samosprávy. Následne RRA SP pripraví mapu finančných možností a riešení „šitých na mieru“.
Z informačného dňa vyplynula potreba užšej spolupráce medzi samosprávou a RRA SP, starostovia prejavili záujem o osobné stretnutia a konzultácie a ocenili ponuku nových služieb predstavených RRA SP. Ďalší Informačný deň sa bude konať 28. júna 2010 v Stupave, na ktorom sa stretnú obce okresu Malacky a mestské časti Bratislavy. Po sérií prvých spoločných stretnutí pripravuje RRA SP druhú šnúru Informačných dní, s cieľom námety a myšlienky z prvých stretnutí rozpracovať do konkrétnych predstáv, a tak pomôcť obciam využiť všetky dostupné možnosti pre ďalší rozvoj.
Záverom možno konštatovať, že prvý Informačný deň otvoril ďalšie možnosti spolupráce a začal novú etapu spoločnej cesty RRA SP a obcí Bratislavského samosprávneho kraja.