Blindfriendly Streda 8. 4. 2020 | Meniny má Albert Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

XIII. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov

Už po trinásty rok organizuje v Bratislave Cech detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2010 (MFDFS).

 

Aktívne sa každoročne zapája do programov festivalu okolo 600 detí zo všetkých mestských častí Bratislavy. Na tohtoročnom festivale sa môžeme stretnúť s deťmi z folklórnych súborov Čečinka, Dolina, Klnka, Kremienok, Hájenka, Lúčka, Prvosienka, Trávniček a Vienok z Bratislavy, Čunovský kŕdeľ z Čunova, Gerulata z Rusoviec, Grbarčieta z Devínskej Novej Vsi, Prvosienka zo Šamorína, Štvrtčánek z Plaveckého Štvrtka, Leváranek z Veľkých Levár a Magdalénka z Modry.
Okrem účastníkov festivalu, detských folklórnych súborov z Bratislavy a okolia, Cech DFS na každý ročník pozýva hostí – detské folklórne súbory zo zahraničia. Na tohtoročnom festivale privítame súbory z Bulharska, Macedónska, Gruzínska a z Luhačovíc v Českej republike. Už niekoľko rokov domovským prístavom v Bratislave sa pre zahraničných hostí stáva vďaka dobrej spolupráci Stredné odborné učilište obchodné Na Pántoch 9 v Bratislave.
MFDFS Bratislava sa zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR. Svojou radostnou atmosférou a pestrosťou - ako symbol festivalu – rozžiarené slnko, ktoré festival sprevádza na každom kroku - hlavne krojovaným sprievodom mestom, pritiahol pozornosť divákov, médií, turistov a stretol sa s nadšením a spokojnosťou účastníkov. Predchádzajúce ročníky MFDFS sa uskutočnili aj vďaka finančnej podpore MK SR a spoluorganizátorov Magistrátu mesta Bratislavy, BKIS, MČ Bratislava - Staré Mesto, Bratislavského samosprávneho kraja a Malokarpatského osvetového strediska v Modre .
Naše poďakovanie za priazeň v predchádzajúcich ročníkoch patrí aj Mestským častiam Bratislava - Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Petržalka , Rusovce, Čunovo, Jarovce, Vrakuňa a ďalším sponzorom, ktorí sa podieľali na organizácii tohto významného podujatia.
Snahou organizátorov je vybudovanie a udržiavanie tradície detského folklórneho festivalu v Bratislave. Medzinárodným folklórnym festivalom chceme umožniť stretnúť sa deťom, ktoré svoj voľný čas venujú záľube v ľudovej piesni, hudbe a tanci. Chceme poukázať na krásu slovenského folklóru a prispieť k udržiavaniu a šíreniu ľudových tradícií Slovenska aj prostredníctvom činnosti detských folklórnych súborov. Stretnutím so zahraničnými účastníkmi umožníme deťom spoznať aj kultúru iných krajín, nadviazať nové priateľstvá a odbúrať jazykové bariéry, naučiť tance a piesne iných národov. Výchovný koncert v piatkovom festivalovom dopoludní predstaví zahraničných hostí divákom v obciach a mestách Bratislavského kraja, tentoraz v Rusovciach.
Každoročne sa aktívne zapájajú do programu aj sluchovo alebo mentálne postihnuté deti, ktoré pracujú vo svojich súboroch – DFS Madovec – nepočujúce deti. Organizátori sa rozhodli každoročne venovať toto podujatie hlavne deťom pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, či konca školského roka, ako odmenu za celoročné úsilie a snahu udržiavať a interpretovať so svojou typickou bezprostrednosťou a hravosťou ľudové tradície na Slovensku.


tel./fax 02/ 4425 6052 bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.
e-mail : cech@cech-dfs.sk číslo účtu : 0171354882 / 0900
www.cech-dfs.sk IČO : 31 790 054

 


XIII. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave sa uskutoční v dňoch 24. – 27. júna 2010 .
Program :

24.6.2010
18.00 hod. otvorenie výstavy fotografií z predchádzajúcich ročníkov MFDFS v PKO
19.00 hod. otvárací ceremoniál XIII. ročníka MFDFS v priestoroch PKO

25.6.2010
10.00 hod. koncert účastníkov festivalu – Umelecká scéna SĽUKU Rusovce
14.30 hod. sprievod detí v krojoch v historickom centre Starého Mesta od prezidentského paláca ,
15.45 hod. prijatie zástupcov hostí u primátora Bratislavy
16.30- 19.00 hod. vystúpenia DFS na Hviezdoslavovom nám. v Bratislave (v prípade nepriaznivého počasia AUPARK)

26.6.2010
dopoludnia prehliadka pamätihodností Bratislavy pre hostí
15.00 – 18.30 hod. vystúpenia DFS na Hviezdoslavovom nám.
19.00 hod. tanečný večer účastníkov festivalu so školou tanca v priestoroch PKO

27.6.2010
9.00 hod. prehliadka pamätihodností Bratislavy pre hostí - Prešporáčik
16.00 hod. galaprogram a záverečný ceremoniál XIII. ročníka MFDFS v PKO