Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ENVIROSÚŤAŽ - šanca všetkým, víťazstvo najlepším

V snahe podporiť „ČISTEJŠÍ A KRAJŠÍ ŽIVOT NA SLOVENSKU“, rozhodli sa organizátori prestížneho Medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji – ekotopfilm, založiť pri jeho 35. ročníku V ROKU 2008 tradíciu každoročnej NÁRODNEJ ENVIROSÚŤAŽE a to vo vybraných súťažných kategóriách.

 

Cieľom súťaže, popri festivale a jeho filmoch, je populárno-náučnou formou neustále rozvíjať problematiku trvalo udržateľného rozvoja a to nezávisle od pohlavia, veku, sociálneho postavenia či regiónu a taktiež šíriť osvetu o potrebe ochrany životného prostredia.

V poradí už III. ročník NÁRODNEJ ENVIROSÚŤAŽE je výzvou pre jednotlivcov, kolektívy, firmy, mimovládne organizácie, mestá a obce, skrátka pre všetkých tých, ktorí si uvedomujú svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu a svojím správaním zmierňujú negatívny vplyv človeka na prírodu.

„Je to vzácna zhovievavosť prírody, že nás tak dlho necháva nažive.“
Michel de Montaigne

Nesporné dôvody prečo konať naozaj lepšie: Súčasné pomery vo svete nabádajú veľmi vážne sa zamyslieť nad tým, ako pri pretrvávajúcej svetovej hospodárskej a ekonomickej kríze modernizovať automobily, technológie, produkty a vôbec environmentálne správanie sa ľudí i spoločností, a zároveň prihliadať s plnou vážnosťou na svetovú i lokálnu enviromentálnu politiku. Z toho okrem iného vyplýva, že do budúcnosti môže s optimizmom hľadieť len taká firma, inštitúcia, či spoločenstvo, ktoré dokáže vyrobiť a predávať, resp. širokej verejnosti ponúknuť také enviromentálne riešenia, ktoré plne rešpektujú ochranu prírody a jej zdrojov, prípadne dokážu primárne, či sekundárne využiť alternatívne zdroje. A to všetko v duchu myšlienky trvalo udržateľného rozvoja. Zjednodušene povedané – rozvoj musí zabezpečiť pokračujúci rast pre ďalšie generácie bez toho, aby prišlo k vyčerpaniu neobnoviteľných zdrojov, zničeniu ekosystémov potrebných pre život, spusteniu zmien prírodných podmienok, ktoré výrazne skomplikujú možnosti prežitia človeka ako biologického druhu... Problémy týkajúce sa životného prostredia sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života a sú neúprosnou daňou za komfort, ktorý si väčšina sveta dnes môže dovoliť. Tieto problémy postihujú všetky zložky životného prostredia a vyňatý nie je ani človek.
Hľaďme do budúcnosti s optimizmom. Ponúknite enviromentálne riešenia a budete odmenení. 

Viac aktualizovaných informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk/envirosutaz.

V prípadne akýchkoľvek otázok ma prosím kontaktujte:
Mgr. Lenka Pajdičová
PR manažér
MOB.: 0948 100 736, 0902 233 322
E-MAIL: pajdicova@ekotopfilm.sk
www.tristan.sk ● www.ekotopfilm.sk

Oficiálny organizátor súťaže:
Ekotopfilm, spol. s r.o.
Zadunajská cesta 12
851 01 Bratislava