Blindfriendly  19. 1. 2020 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výtvarná súťaž Slovensko, krajina v srdci Európy už má svojich víťazov

 Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili predseda BSK Pavol Frešo, vicežupan Martin Berta, veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR Tomislav Car, riaditeľ odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta SR Ján Šoth, Ján Palkovič z ministerstva školstva, vedy výskumu a športu a predseda odbornej poroty súťaže Ondrej 4. Zimka.

 

Celkovo 28 cien sa rozdalo v celoslovenskej výtvarnej súťaži Slovensko, krajina v srdci Európy. Druhý ročník súťaže s mottom Chlieb náš každodenný bol venovaný Európskemu roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Víťazné práce sú od dnešného dňa do piatka (22.10.2010) umiestnené vo výstavnej sieni Ministerstva kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky.

„Začína sa jedna tradícia, kedy umelecká súťaž svojim spôsobom pozdvihuje kultúru nielen v rámci Bratislavského kraja, ale aj v rámci celého Slovenska. Veľmi ma teší, že bratislavská župa môže byť tomuto partnerom,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo počas slávnostného otvorenia vernisáže. Zároveň zdôraznil, že nehľadiac na to, že je kríza, treba si uvedomiť, že kultúra či umenie nám pomáhajú preplávať cez krízové momenty. „Veľmi ma teší, že napriek kríze sa organizuje takáto súťaž, napriek kríze tu vidíme fantastickú vernisáž tých, ktorí prídu po nás. Pevne verím, že to kultúrne zázemie, ktoré budeme odovzdávať aj prostredníctvom týchto víťazov, bude veľmi pevné a pre našich potomkov prínosné,“ doplnil župan.

Podľa predsedu odbornej poroty súťaže Ondreja 4. Zimku bolo do súťaže doručených takmer 1 500 prác, v ktorých hodnotili výtvarnú stránku ako aj výtvarný dojem. Zároveň podotkol, že bolo ťažké vybrať najlepšie práce, pretože všetky boli výborné. „Je potešiteľné, že mladí ľudia dokážu aj výtvarným prejavom dať najavo svoj názor na chudobu, sociálnu odkázanosť a plnohodnotné postavenie každého jedného občana v spoločnosti,“ uviedla riaditeľka Strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva Alžbeta Lehotská.

Súťaž výtvarných prác Slovensko, krajina v srdci Európy je príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť mladých ľudí na aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy Slovenska v medzinárodnom kontexte. Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci všetkých základných, základných umeleckých, špeciálnych a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl. Podľa župana je úplne zrejme, že detská duša je ďaleko vnímavejšia ako duša dospelého, čiže aj to vnímanie je ďaleko bezprostrednejšie. „To, čo my dospelí zaobaľujeme do mnohých slov, tak deti bezprostredne cítia a tieto pocity cez výtvarné umenie a iné umenia dávajú zo seba von, čiže je to ďaleko autentickejšie,“ dodal Frešo.

Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, organizátorom Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave a záštitu nad súťažou prevzal prezident SR Ivan Gašparovič.

Témy 2. ročníka súťaže:
pre žiakov od 6 do 10 rokov - Tri groše
pre žiakov od 11 do 15 rokov – Chudobní bohatstvom, bohatí duchom
pre študentov od 15 do 19 rokov – Dve tváre jedného sveta
Práce mohli byť spracované rôznymi technikami: kresba, maľba, grafika, priestorové stvárnenie, fotografia, multimediálne spracovanie
 

Súvisiace dokumenty